fbpx

До къде сме стигнали в любовта

Rose-Love

Понякога в живота получаваме чудесни възможности. Бог ни изпраща един голям подарък – да познаем себе си, да се осветим и да видим до къде сме стигнали.

Това често става чрез самите нас или чрез другите. Бог ни помага да проверим, доколко любовта е изпълнила сърцата ни и до къде можем да я приложим. Дали само до самите нас, до кръг от близки или по-широко – отвъд интереса и/или съвсем безусловно. Тази проверка е само за нас, изнесена се променя.

И така в някой ден Бог ни помага да погледнем и да осъзнаем, доколко сме носители на любовта, доколко даваме свобода и доколко сме даряващи и приемащи. Бог може да ни помогне за тази проверка с приятел, с непознат или дори с човек, с който имаме конфликт. Дали успяваме да задържим хармонията, добрите чувства и светлите мисли – това е проверката и ако поискаме, веднага ще видим. Защото това, можем да си помислим, се случва много по-често, отколкото осъзнаваме.

Чрез хората и ситуациите, Бог ни помага да проверим доколко Христос живее в нас, дали обичаме или сме прави и имаме права. Благодарим ти, Господи за онази нежна Любов към всичко, която понякога ни посещава.

 


Калоян Гичев, 2 ноември 2014 г.