fbpx

Шри Прабхупада: Истинският напредък в живота е себереализацията

Swami-Prabhupada

Публикуваме отговорите на въпросите към индийския духовен учител Шри Свами Прабхупада, в които той излага необичайните си виждания за предотвратяване на престъпленията, за истинските цели на цивилизацията, за общата кауза, която може да свърже хората.

Въпрос: Разбрах, че имате идеи, с които можете да помогнете в усилията ни да предотвратим престъпността. Много ми е интересно да ги чуя.

Шри Прабхупада: Разликата между един благочестив човек и един престъпник е тази, че единият е с чисто сърце, а другият е замърсен. Това замърсяване е като болест под формата на необуздана похот и алчност в сърцето на престъпника. Днес хората са в такова болестно състояние и затова престъпността е широко разпространена. Когато те се пречистят от тези замърсяващи неща, престъпността ще изчезне.

Единственият начин трайно да се промени склонността към престъпност е, да се промени сърцето на престъпника. Много престъпници биват арестувани и затваряни безброй пъти. Макар и да знаят, че като извършат кражба, ще отидат в затвора, нечистото им сърце ги подтиква да крадат. Без да пречистите сърцето на престъпника, престъпността няма да спре само чрез прокарване на по-строги закони. И така, нашият метод е да пречистим сърцата. Тогава всички безредици в материалния свят ще бъдат разрешени.

Опитвате ли се да възстановите на Запад древната индийска кастова система?

Бхагавад-гита определя четири социални групи хора: групата на високоинтелигентните хора, групата на управляващите, групата на производителите и групата на обикновените работници. Това разделение е естествено. Едната група хора е много интелигентна. Но за да придобият наистина качествата на първокласни хора, те се нуждаят от обучение. Ние учим интелигентните хора как да контролират ума си, как да контролират сетивата си, как да бъдат честни, как да бъдат чисти външно и вътрешно, как да станат мъдри, как практически да прилагат в живота знанието си и как да останат осъзнати за Бога.

Ние не въвеждаме кастовата система, при която всеки негодник, роден в семейство на брахмана, автоматично става брахмана. Той може да има навиците на петокласен човек, но бива приеман за първокласен, защото е роден в такова семейство. Ние не приемаме това. Няма никакво значение дали някой е индиец, европеец или американец, дали е роден в нископоставено или високопоставено семейство. Всеки интелигентен човек може да бъде обучен и да придобие първокласни навици.

Има християнска притча, която гласи, че е по-лесно камила да мине през иглено ухо, отколкото богат човек да се яви пред Бога. Считате ли, че богатството в Съединените щати и другите западни страни е препятствие за духовната вяра?

Да. Твърде голямото богатство е препятствие. Ако човек е много богат материално, той забравя Бога. Макар че няма категоричен закон, че само бедният може да разбере Бога. Ако човек е богат, обикновено единственият му стремеж е да печели пари и за него е трудно да разбере духовните учения.

Не е ли естествено да приемем, че човек, който работи упорито, бори се и се издига в живота, е достоен за почит?

В Бхагавад-гита тези, които работят за плодовете от своя труд, са описани като магарета. Защото магарето работи непосилно с товар на гърба си и срещу това получава от господаря си стиска трева. Магарето няма разум да си помисли: „Ако напусна, ще мога да намеря трева навсякъде. Защо трябва да нося толкова много?”

Това ми напомня за някои хора, които познавам.

Този, който работи за плодовета от своя труд, прилича на тях. Той е твърде зает и ако искате да се видите с него, казва: „Много съм зает”. Какъв е резултатът от това, е че е толкова зает? Взема си две филийки хляб и чаша чай. И само заради това е толкова зает. В счетоводната книга вижда, че балансът му е бил един милион долара, а сега вече е два милиона.Той е доволен от това и продължава да работи все така усилено. Това е същността на тези, които работят за плодовете от труда си. Магарета – работят като магарета, без никаква цел в живота.

А ведическата цивилизация е нещо друго. Хората във ведическата цивилизация ни най-малко не са мързеливи. Те просто се занимават с по-висши цели. Днес се счита, че цивилизацията означава строеж на небостъргачи. Но според ведическата цивилизация това не е напредък. Истинският напредък в човешкия живот е себереализацията – до каква степен хората са реализирали себе си, а не дали са построили небостъргачи.

Магаретата виждат: „Тези хора не работят като нас” – като магарета – и затова смятат, че бягаме от действителността. Да, ние избягваме безплодните ви усилия. Ведическата цивилизация е предназначена за себереализация.

Създателите на Америка не обичат класите, защото имат неприятни спомени от тях. Преди революцията американцитеса били управлявани от монарси, които винаги са ставали тиранични и несправедливи.

Защото не са били обучени да бъдат святи монарси. Американската революция няма особено значение. Важното е, че когато хората станат нещастни, те правят революция. Това стана в Америка, това стана във Франция, това стана и в Русия.

Американските революционери казват, че ако правителството не успява да ръководи хората правилно, хората имат правото да го свалят.

Да. Какъвто е случаят с Никсън, свалиха го. Но ако заменят Никсън с друг Никсън, какъв смисъл има това? Те трябва да знаят как да заменят Никсън със свят водач. Тъй като хората нямат правилно обучение и култура, ще продължават да избират един Никсън след друг и никога няма да бъдат щастливи.

Когато първите заселници пристигнали в Америка, те казали: „Тази земя принадлежи на Бога, следователно ние имаме право да живеем тук.” А американското правителство насила присвоява чужда собственост. Каква философия стои зад всичко това?

Няма философия.

Измамничеството е тяхната философия. Те взимат собствеността насила и след това издават закон, че никой не може да присвоява насила чужда собственост. Следователно те са крадци.

В Америка хората се страхуват от централизирано управление, защото смятат, че когато управлението е силно, то става тиранично.

Ако водачите са обучени правилно, не може да има тирания.

В западните страни имаме работническа класа и капиталистическа класа и между тях винаги съществува борба.

Да. И двете класи са необходими.

Но те се борят помежду си.

Защото не са преминали през обучение, нямат обща кауза. Ако намерите обща кауза за капиталистите и работниците, няма да има борба. Но ако не знаете общата кауза, винаги ще има борба.

Тогава най-важното е да се намери общата кауза, в името на която хората могат да се обединят?

Да. Правителството много добре ще трябва да знае целта на живота – общата кауза – и ще трябва да обучи хората да работят за общата кауза. Но ако хората просто избират негодници като Никсън, никога няма да открият общата кауза. Всеки негодник може по някакъв начин да си осигури необходимите гласове и да застане начело на правителството.

Кой определя принципите в религията, които хората трябва да следват?

Бог. Бог е съвършен. Ние се различаваме от Него по това, че той е съвършен, а ние не сме. Ние сме много мънички. Ние имаме качествата му, но в много малко количество. Затова имаме толкова малко знание – това е всичко.

Но ако човек е малък и съвършен, как може да изпълнява заповедите на Бога за съвършено управление?

Макар и да си несъвършен, щом изпълняваш заповедта ми, ти ставаш съвършен. Вие сте ме приели за водач, а аз съм приел Бог за свой водач. Така обществото може да бъде управлявано по съвършен начин.

В Съединените щати по традиция църквата е отделена от държавата.

Не говоря за църквата. Църква или не – не в това е въпросът. Важното е водачите да приемат, че има върховен контрольор.

Да предположим, че правителството е атеистично.

Тогава не може да има добро управление. Американците казват, че се уповават на Бога. Но без науката за Бога тази вяра е привидна. Най-напред приемете сериозно науката за Бога и след това Му се уповавайте.

Аз мисля, че да се разбере Бог, не е въпрос на интелигентност, а на смирение.

Смирението означава интелигентност. Смирените и покорните имат царството на Бога. Това е казано в Библията, нали? Но философията на негодниците е, че всеки човек е Бог, а днес тази идея е станала много популярна. Затова никой не е смирен и покорен. Ако всеки смята себе си за Бог, откъде ще се вземат у него смирение и покорство? А качествата смирение и покорство водят много бързо до духовна реализация.

Със съкращения от „Науката за себереализацията”; Бхактиведанта Бук Тръст

 

 

Източник: www.cao.bg