fbpx

12-те велики богатства на живота

fortune

Съществуват дванадесет богатства, единадесет от които са от нематериален характер. Забележителното е, че всеки човек може да ги притежава и няма сила, която да му попречи да стори това. Единственото препятствие към тяхното постигане е самият човек.

Тези дарове са:

1. Позитивно мислене

Позитивното мислене е начело в списъка на дванайсетте велики богатства, защото всички богатства – материални или духовни – първо, трябва да се оформят в ума. Това основополагащо богатство напълно се контролира от човека.

2. Здравословно хранене

Доброто здраве се започва с неговото „осъзнаване“ и е продукт на ума и духа. Поддържането на позитивно мислене е най-силната профилактика срещу болестите, която е известна на човечеството.

3. Хармония със себе си

Тази хармония започва с хармонията със самия себе си. Бъдете в мир със своята душа и няма да е трудно да постигнете хармония в отношенията с другите. Разочарованието, страхът, съмнението в отношенията с другите най-често е огледало на собственото състояние.

4. Освобождаване от страха

Който се страхува не може да бъде нито богат, нито свободен, нито здрав. Страхът е предвестник на злото и оскърбление за Създателя, Който е снабдил човека с всички необходими средства, за да се предпази от нежелателното и му е дал възможност да контролира енергията на своя разум.

5. Надежда за бъдещи постижения

Надеждата е фундаментът на най-дълбока форма на щастието. Тя предшества вярата – най-великото състояние на ума и душата. Тя е изпълнена с кралско величие и е божествен декоратор на останалите единайсет богатства. Има ли надежда – има всичко, последна умира тя.

6. Способността да вярваш

Вярата е духовно качество, което, в съчетание с молитвата, дава на човека пряка и непосредствена връзка с Безкрайния Интелект.

7. Готовност за споделяне

Онзи, който се е научил на благословеното изкуство да сподели своя щастлив дар с останалите, той е открил истинския път към щастието. Ето само две мъдри мисли: „Най-изтъкнатият между вас е онзи, който е станал слуга на всички“; „Каквото и да правите за другия или на другия, вие го правите за себе си или на себе си“.

8. Любима работа

Прави това, което ти харесва най-много. По този начин ще обогатиш не само своя живот; душата ти ще се въздигне и ти ще се превърнеш в източник на вдъхновение, надежда, вяра и поощрение за всички, с които ще контактуваш. И ще станеш творец на физическото си и духовно здраве.

9. Откритост на ума

Човек с открит ум постоянно се намира в процес на обучение и придобиване на нови знания, с помощта на които овладява ума си и го насочва към достигане на своята цел.

10. Самодисциплина

Човек, който не е стопанин на самия себе си, господства над нещо, което е извън него.

11. Изясняване на истинските ценности

Който иска да разбере другите преди всичко трябва да е наясно със самия себе си. Не искай от другите онова, което сам не си в състояние да им дадеш.

12. Икономическа независимост

Икономическото проспериране е нещо повече от притежаване на пари. То се достига с услуга, която се оказва на хората, защото полезната услуга може да даде удовлетворение на всички човешки потребности – със или без използване на пари. Материалното обезпечаване е закономерна последица от усилията, да си в полза на другите.

 

Овладяването на предходните единайсет богатства неминуемо води и до овладявнането на дванайстото – изкуството да се владеят средствата, с помощта на които се добиват средства. Усвоете дванайсетте богатства на живота, възползвайте се от тях във всекидневния живот и вие ще преуспявате навсякъде и във всичко.

 

 

Публикувано с разрешението на Здравен център „Дар“, www.dar-center.com