fbpx

Ден на християнското семейство

light

Празниците обикновено ни носят импулса да бъдем добри и даряващи един към друг. Чрез тях сякаш най-пълноценно се сътворява радостта да общуваме и да бъдем заедно. Те са като една есенция, която вярваме, че така ще успеем да разтворим в сърцата си, че да превърнем всеки ден в празник. И за да се случи това, можем да използваме всеки миг да натрупваме опитности за добродетелите в нас.

В тази посока днес е денят на християнското семейство – за нас е голям празник. Той някак е свързан с всички ни, защото семейство е много обширно усещане, то дори е извън пределите на видимите форми. Семейството е една близост с доброто, която ако носим в сърцата си, можем да обгърнем целия свят. Широко погледнато е много вълнуващо. И в тесен периметър също е много вълнуващо – да се съберем, да приготвим домашна храна, да запалим свещ, да се помолим за всички семейства по земята, да изпратим добри мисли на идеята за семейство и сътворяването ѝ по най-хармоничния начин.

Днес е празник, който разгръща всички тези мисли и действия в нас. Прилагайки ги, вярваме, че ще утвърдим с малка частичка принципа и в следващите дни, дори и да е избледнял, той ще работи в нас по-силно. И така с малки крачки към голямото семейство на земята, в което всички да носим светлина и топлина в сърцата и душите си и с това един към друг.

 

Светъл празник!

 

Здрав живот