fbpx

Терапевтична езда

Терапевтична езда

Терапевтична езда

Децата и животните представляват съвсем естествена комбинация. Животните са чудесни компаньони, като в същото време формират у нас усещане за отговорност спрямо друго живо същество. Този контакт е особено ценен за децата с увреждания, тъй като именно те често са лишени от пълноценни контакти и сприятеляване с връстници. Причините за това са многобройни – от негативните обществени нагласи спрямо различията, през пречки, свързани с липсата на увереност и самоуважение у самите деца, до препятствия от чисто битов характер. Животните дават възможност на тези деца да се свържат по пълноценен начин с друго живо същество, което е от изключителна важност за развитието на всяко дете.

Tерапията с помощта на четириноги е свързана с несравнимо приятни преживявания за децата, тъй като се отнася до отдаване на безусловно внимание от страна на животните. Отсъства елементът на оценка или осъждане (характерен за общуването между хората), който да кара децата да се чувстват в неравностойно положение по време на заниманията. От казаното до момента става ясно, че терапевтичните процедури са насочени както към физическото, така и към емоционалното състояние на децата. Контактът с животни като коне, делфини, кучета и други, развива усещане за лична ценност и подобрява уменията за общуване и взаимодействие със света.

Терапевтична езда

Конната езда с терапевтични цели (хипотерапия, от гр. хипос – кон) е помогнала и продължава да помага в процеса на развитие на деца с различни по характер и тежест увреждания:

 • състояния от аутистичния спектър;
 • мускулна дистрофия, множествена склероза,·разстройства в развитието;
 • мозъчни и гръбначно-мозъчни травми;
 • възстановяване след ампутация на крайник;
 • детска церебрална парализа;
 • слухови и зрителни увреждания;
 • обучителни трудности;
 • тревожни разстройства;
 • поведенчески проблеми;
 • наркотични зависимости.
 • и още много други.

Освен мускулния тонус, конната езда подобрява моторната координация, коригира позата на тялото,повишава концентрацията, влияe положително на самооценката и самоуважението на децата.

Хипотерапията е организирана гъвкаво, за да обслужва индивидуалните потребности на всеки участник. Типът взаимодействие с животното се определя от водещите нужди на детето. Характерното поклащане, което предизвиква походката на коня, имитира човешкото естествено движение на таза по време на ходене, така ездата подпомага тялото в усвояването на правилната походка и развива групите мускули, отговарящи за правилния стоеж.

Въздействие при деца със силно нарушена или отсъстваща реч

Контактът с животни стимулира и развива уменията за общуване. Децата са насърчавани да използват команди, за да напътстват коня, а неговата реакция е източник на мотивация за все по-висока вербална активност от тяхна страна и истинско удовлетворение от постигнатото. Само си представете вълнението на дете, което открива действието на думите си над достолепно животно като коня. Това, най-вероятно, ще бъде и началото на една дълбока и силна привързаност. Постепенно командите преминават в цели изречения, детето вече знае името на коня и го използва, за да го повика, когато има нужда от него. Веднъж почувствало се овластено и уверено в контакта с животното, детето започва да пренася това свое ново „аз“ и в общуването със заобикалящия свят.

А едно от най-страхотните неща на тази терапия е, че младите ездачи дори не забелязват колко усилено се трудят във всяка минута, защото всичко се случва по толкова забавен начин.


Маргарита Габровска, източник: списание “Органично”.