fbpx

Никога не се занимавайте със слабостите на когото и да е

garbage

Учителят в Своите беседи говори така: „Никога не се занимавайте със слабостите на когото и да е. И каквото и желание да имате, уж за да им поправите грешките, то със слабостите на хората не се занимавайте, защото им вземате всичките боклуци.”

Един наш млад лекар от Стара Загора, д-р Гарвалов, който беше даже съученик на д-р Кадиев, изнесе една сказка, то беше за 22 септември, на младежките събори. Изнесе я на ул. „Оборище” 14, където имахме салон. Изложи в нея някои слабости, проявени от братята. Казваше как излизали при изгрев Слънце, не обръщали внимание, че хората им се смеят, като коленичели, молели се, кланяли се на Слънцето и ред такива работи. Изнесе много такива прояви на братя и сестри и стана причина, вместо да ни тачат хората като културни хора, да смятат, че сме идолопоклонници и даваме лош пример пред света. И този брат, след като изнесе всички тези неща, посочи даже имена. Например Стиляна Русева, която, когато дадат нещо от София, ми пишеше веднага. И за други изнесе много слабости.

Оттам насетне, като си отиде Добран Гарвалов, не се яви в Братството никак. И излезе от Братството навън. А Учителят скоро го помена в Школата и каза така: „Този брат имаше доброто желание да бъдете всички порядъчни и примерни за пред света, обаче той не подозираше, че взе всичките ви боклуци и отрицателни работи и се натовари с тях. Тези боклуци го отдалечиха и го накараха да се откаже от Братството. Не можа да се разтовари.”

И затова Учителят пак каза: „Със слабостите на хората не се занимавайте! Когато аз изнеса някои слабости на някого, с желание да ви помогна, аз се опетнявам и след това трябва дълго време да се чистя. Но препоръката ми е: със слабостите на хората не се занимавайте!”

 

 

Пеню Ганев, “Изгревът…”, том 16. Източник: petardanov.com