fbpx

Мисли за тренирането от Учителя Беинса Дуно

trenirane

Трите възможности, дадени на човека, това са възможностите да тренира или развие своето тяло, своето сърце и своя ум. За да тренират тялото си, съвременните хора си служат с гимнастически упражнения; добре е човек да прави гимнастически упражнения, но те представляват механически метод за трениране на тялото, човек трябва да намери други методи за развиване му. Като работи върху трениране на тялото си, едновременно човек трябва да работи върху трениране на своето сърце и на своя ум.

За да може кръвта да храни целия мозък, човек трябва да разбира законите, по които се движат живото електричество и живият магнетизъм, така наречената от индусите прана: гръбначният мозък е главният приемник и предавател на праната; първо праната отива в малкия мозък, а оттам – в главния. Яви ли се някакво подпушване в малкия мозък, праната не може да продължи пътя си към главния мозък, вследствие на което в него се явява някаква дисхармония; тази дисхармония се предава на целия организъм.

Искате ли да работите съзнателно върху тренирането си и в трите направления, започнете първо с трениране на тялото, после – с трениране на сърцето и най-после – с трениране на ума; като работи правилно и в трите направления, човек дохожда до изобилие на физически, сърдечни и умствени енергии в себе си.

Изобщо, тялото на човека е израз на неговата интелигентност; ние казваме, че човек е здрав, когато тялото му се подчинява на неговата разумна воля. Това не значи, че човек трябва да мисли изключително за тялото си – да го направи по-силно; тялото трябва да бъде орган на ума, на сърцето и на волята в човека. Като работите върху тренирането си изобщо, трябва да бъдете внимателни, да не влезете в области, които водят към лоши последствия; за тази цел от вас се иска умерена, системна работа – никакво пресилване на мускулите, никакво пресилване на сърцето и на мозъка.

Искате ли да изправите гръбначния си стълб, опирайте се с гърба си на стената; правете това упражнение често, да не остане никаква гърбица у вас. Ученикът трябва да има добре тренирано тяло, без никакви изкривявания; той трябва да изправи тялото си, да го нагоди според мерките, които Природата е определила.

За да успява в живота си, човек трябва да се тренира физически, да регулира енергиите на своя организъм.

Следователно първото нещо, което се иска от ученика, е да тренира своето тяло; като тренира тялото си, той лесно ще трансформира енергиите си и тогава при каквото и състояние да се намира, той лесно заспива – когато пожелае да заспи, той може да направи това.

 

 

Откъси от “Терниране” – беседа от Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов), държана на 5 юни 1927 г.