fbpx

Жената във всички ѝ аспекти – празник в център Мандала

international-womens-day-322505

Какво е самопознанието и какво може да ни донесе то?

В ежедневието си всеки един от нас изпълнява различни обществени и лични роли, носим титли като-инженер, майка, професионалист, мениджър, приятел… и отъждествяването с тях понякога започва да тежи. Тежи толкова, че сякаш „задълженията“ те притискат като воденичен камък и на теб ти се иска да избягаш надалеч, там където е Истинския ти живот. А всъщност Животът ти е Тук и Сега и дали е истински или не- зависи само от избора ти.

Това важи както за мъжете, така и за жените. Но дали защото дамите са по-чувствителни или сензитивни, то при тях интереса за тази вътрешна истина е по-засилен. Тръгвайки да опознава себе си тя разкрива вътрешната си сила отвъд ограниченията и маските на общоприетото и открива за себе си море от възможности и потенциали. Вижда толкова неизползвана енергия и подем, започва да разбира, възможностите ѝ са ограничени само от нейните собствени вярвания за това какво може и какво не, какво е позволено и какво не. И тази съзидателна сила не е с юмруците напред, стиснала здраво вярването „на всяка цена“, а леко и с финес на магьосница, която сякаш в танца на живота си твори чудесата на мечтите.

Всяка жена носи в себе си хиляди лица и проявления. Еволюцията е донесала на съвремения човек много възможности, но за съжаление дълги години, можем да кажем и столетия мъжката е енергия е извеждана напред като водеща, съзидателна, основна. Казвам „за съжаление“, не защото я отричам, а защото без взаимодействието ѝ с женската, без естествения баланс между мъжко и женско, светът се сътворява нехармонично и дори бих казала неестествено. Дори съвремената жена е свикнала да използва повече мъжката си енергия и чрез нея да успява и твори. За успяла се смята онази, която „управлява“ като мъж живота си. Но ето че идва време, в което тази изначална енергия на Майката, на Жената да се възроди и да разкрие своя потенциал. Защото тя не е свързана с безсилие и незнание както е било насаждано толкова столетия, а с една толкова мащабна яснота, че е трудна за разбиране. Жената носи простора на твореца в себе си. В нея се ражда всичко и от нея извира живота на обновлението. Тя може така да обича и да дава подкрепа, че да даде тласък на всеки и всичко да бъде себе си и силата си. Истинската женска сила е в това да дава пространство и в това да твори и създава без притискане и ограничение.

Онези жени, които опознават своята същност и енергията, която носят са всъщност успешните. Защото извън всяко обществено мерило за добро и лошо, накрая всеки един от нас си ляга със себе си и с вътрешното си чувство – бях ли днес щастлив, направих ли нещо, което ме накара да се усмихна, в покой ли съм с мислите и чувствата си. И когато можеш леко и от сърце да си кажеш „Да“, то това е успеха на духа в материята.

Всичко това ни вдъхновни и да създадем форум „Жената във всичките ѝ аспекти“ в център Мандала на най-женския празник 7 и 8 март 2015 г., когато ще се съберем с различни лектори и практици, които да разкрият и да ни помогнат да осъзнаем своите аспекти и проявления като Жени.

Повече за събитието…