fbpx

Учителя Беинса Дуно: Идеалът на Великите Души

Идеалът на Великите Души

Земният живот представлява една велика школа, в която душите се възпитават да усвоят пътя на Истината, която води към Първото Начало на Живота – Бога.

Искай Любовта! Търси Мъдростта! Хлопай за Истината! Гдето е Истината, ходи там! Гдето свети Мъдростта – мисли там! Гдето е Любовта – живей там!

Не преставай да работиш!

Радвай се на най-малката своя придобивка.

И благодари на Бога, че те е удостоил да видиш Великото на живота, скрито в малкото!

Радвай се, че си намерил своя Учител. Радвай се на онова в тебе, което расте и се развива, което расте и зрее.

Вярвай в непостижимото! Вярвай в невъзможното! Вярвай в това и ще видиш Вечната Реалност на Живота – Бога! Вярвай в тях и ще дойдеш до тяхната постижимост.

В непостижимото е Бог! Със своето Слово Той разкрива небесата с милиардите слънца.

Ако търсим възможното и постижимото – ние търсим човешкото; ако търсим невъзможното и непостижимото – ние търсим Божественото. А това е пълнотата на Живота!

Пътят на невъзможното и непостижимото е Път на реалните блага – Път на всички ценности в Живота.

Истинно е: Любовта е Любов на непостижимия живот; Мъдростта е Мъдрост на непостижимата Виделина; Истината е Истина на необятната Свобода!

Страданията и мъчнотиите са граница между възможното и невъзможното, между постижимото и непостижимото.

А непостижимото и невъзможното ни въвеждат в Царството на необхватната и непресъхваща Радост и ни разкриват Изворите на безконечните дарования на Духа.

Това е идеалът на Великите Души – Души, които служат на Господа, Животворящият Огън във всичко!

Те не търсят постижимото и възможното. За тях това е дело на миналото. Ала непостижимото и невъзможното е дело на бъдещето, (на) Великия копнеж, който сгрява душите им.

За тях настоящето, дейността им и животът е Любовта, Истината, Виделината, Свободата.

Това са пътищата, методите, по които непостижимото и невъзможното ни разкриват красотата и простора на вечните обиталища на Духа, дето пребъдват творческите сили на космоса!

От там иде силата на Живота, светлата мисъл на Духа.

Това е Пътят към Свещените Извори на Живота.

Тека се открива, изявява Вечният Безграничният

Аз съм път на Любовта!

Аз съм път на Мъдростта!

Аз съм път на Истината.

Гдето е Животът, Виделината, Свободата, там съм и Аз.

Така говори Мъдрецът

 

 

По мисли от Учителя, списание “Житно зърно” брой 12, 1938 г.