fbpx

Моите чисти чувства и мисли са от значение

От моите чисти чувства и мисли светът извлича същата полза, както и от моето образцово поведение

Ученикът трябва да се издигне до убеждението, че неговите мисли и чувства имат за света същото значение, каквото имат и неговите действия. Той трябва да разбере, че еднакво вредно е да мразиш своя ближен, както и да го удариш. Следователно, когато работя за моето лично усъвършенствуване, аз допринасям нещо не само за себе си, а за целия свят. От моите чисти чувства и мисли светът извлича същата полза, както и от моето образцово поведение.

 

 

Рудолф Щайнер откъс от книгата “Как се постигат познания за висшите светове