fbpx

Идат вече светлите братя на земята

Идат вече светлите братя на земята

В съзнанието си човек минава през една тъмна нощ – Кали Юга. Попадне ли в тая нощ, той може да извърши най-голямото престъпление. Външно човечеството има добри условия за развитие, но вътрешно то минава през тая тъмна нощ – Кали Юга. Дълъг е периодът на тъмната нощ. Той започна от съгрешаването на първите човеци и продължил до времето на Христа. Христос дойде на земята да каже на хората, че това тъмно време изтича. Сегашното време е край на Кали Юга, край на черния век.

Като изтече това време, ще настъпи светлият век на човечеството. Идат вече светлите братя на земята. Иде новото време в света. Някои от светлите братя ще се въплътят, други ще се вселят. И едните, и другите ще бъдат видими. Те ще разрешат всички въпроси правилно.

 

 

Мисъл от Учителя Петър Дънов. Източник: petardanov.com