fbpx

Спомени за Боян Боев от Влад Пашов (откъс)

Спомени за Боян Боев от Влад Пашов (откъс)

Боян Боев с Учителя Беинса Дуно

Не е безинтересно как брат Боев е дошъл в контакт с окултните идеи. Като ученик в гимназията той се среща с Учителя, който обикаля страната, държи сказки и измерва главите на българите. Учителят е измерил и главата на брат Боев, но аз не съм го питал какво му е казал. По това време той още не е възприел идеите на Учителя.

След това става студент и през 1908 г., поради временното затваряне на Софийския университет, отива в Германия, в Мюнхен, да завърши учението си. По това време Мюнхен е бил център на дейността на Рудолф Щайнер. Брат Боев влиза в контакт с него, който му разкрива по-дълбоката страна на естествените науки в светлината на окултизма и с това събужда у него интерес към окултната наука. И той започва ревностно да изучава окултните идеи, както ги предава Щайнер. В личен разговор Щайнер му казва: „В България ще се развие мощно духовно движение, начело на което ще стои велик посветен. И той в България няма да работи, както аз работя тук, а ще работи по друг начин. Аз тук работя сред научно- материалистична среда, имам за задача да осветя от духовно гледище съвременната научна мисъл и да дам духовен импулс на залязващата западноевропейска цивилизация, за да може тя да се възроди и да премине към шестата раса. А там в България, вие ще има да работите за полагането на основите на една нова култура, културата на шестата подраса, от която ще се роди шестата раса. Понеже шестата раса ще има за задача да развива човешкото сърце, затова и вие там ще работите върху развитието на човешкото сърце с Евангелие в ръка.” Такъв е смисълът на разговора на Щайнер с брат Боев. По това време Щайнер беше обявил пред своите ученици, че бъдещето е на славянството и че от него ще се развие шестата културна епоха – шестата подраса. Пак по това време той беше писал статия под заглавие „Християнството и славянството”, в която прокарва идеята, че славянството ще приложи християнството в живота си, от което ще се роди новата култура.

Усвоил тези идеи за мисията на славянството, разбрал, какво поле за работа има в България, и разбрал, че Учителят е в България, брат Боев се връща от Германия с голям ентусиазъм да работи за Божието дело. Още със завръщането си в Бъглария, той се среща с Учителя, за когото е предупреден от Щайнер, и става негов ученик.

Един път той попитал Учителя дали се познава с Щайнер, срещал ли се е с него. Учителя му отговорил, че се познават и че са се срещали. Брат Боев с още по-голям интерес попитал: „Къде сте се срещали и кога?” Учителят му отговорил: „Срещали сме се в духовния свят и от там се познаваме” и прибавил: „Щайнер е добър работник на Божията нива. Той е много активен и деятелен. От Бялото Братство му е възложена задача да даде духовен импулс на западноевропейската култура, за да я спаси от окончателно рухване, за да може да се възроди и влезе в новата култура.”

Боян Боев живееше не за себе си, а за да служи на хората в името на Бога, затова помагаше навсякъде с каквото можеше – със съвети,с раздаване на книги, с предаване на уроци, с даване на част от заплатата си на бедни ученици.

След като го уволниха от учителството, брат Боев се пресели в София, на Изгрева и предаваше частни уроци, като беше в непрекъснат контакт с Учителя. Той записваше всяка негова дума и всеки разговор, които впоследствие дешифрираше и печаташе като разговори с Учителя.

Той беше главният сътрудник на братското списание „Житно зърно”, където печаташе разговори с Учителя, спомени от братския живот; също така в много статии, печатани в „Житно зърно”, той изясняваше принципите на окултната биология и като събра по възможност всички факти от биологията, които потвърждават окултните идеи, синтезира ги и стана ясно, че по те по неоспорим начин опровергават материализма. Също така той изнесе в „Житно зърно” и „Всемирна летопис” принципите на окултната педагогика, както я беше научил от Учителя, и след това издаде книгите: „Учителят за образованието”, където обобщи всичко, което беше писал дотогава по този въпрос, „Учителят за дишането”, в която изнесе разбирането на Учителя за науката за дишането. Все по това време написа една малка книжка за Богомилите. Многостранна беше дейността на брат Боев в полето на научната работа за популяризирането на окултните идеи.

 

Влад Пашов, източник: www.beinsadouno.org