fbpx

Отваря врати основно училище „Изгрев“ – дом на слънчевото детство

Отваря врати основно училище „Изгрев“ – дом на слънчевото детство

Частно основно училище „Изгрев“ ще отвори врати за учебната 2015-2016 г., със стремежа да се създаде нова среда за децата, в която да имат подходящи условия:

– да изживеят училищното обучение в домашен уют;
– да се потопят в топлината на българските традиции и общочовешки добродетели;
– да изкачват с лекота и радост високите върхове на съвременните изисквания в образованието;
– да бъдат ежедневно близо до природата;
– да съчетаят стари занаяти и високи технологии в изграждането на характера си;
– да сложат любовта към музиката за основа на успеха си;
– да бъдат здрави чрез светлината, въздуха, водата и храната.

За тези цели училището се намира в леснодостъпния и атрактивен район на София – Панчарево, с удобствата на воден басейн, планина и чудесни възможности за ползване на спортни бази, басейн, бърз и удобен контакт с красотата на природата.

В училището има шест съвременно оборудвани класни стаи, фитнес център в сутерена, затревен двор и ателие-работилница за различни активности, допълващи задължителното и свободноизбираемото обучение. Училището разполага със столова за кетъринг хранене и отлично разработено здравословно меню, отделен административен и учебен вход за ученици, достъпна среда за деца със специални потребности.

 

основно училище „Изгрев“ – дом на слънчевото детство

Методите, с които вярваме, че могат да бъдат създадени най-добрите условия за развитие на децата, се прилагат вече близо 90 години от отделни педагози в страната. Те са и в основата и на детска школа „Бялото кокиче“, която е първата реализирана мечта на екипа, децата да израстват в здравословна и природосъобрасна среда. Училище “Изгрев” е продължение на тази цел и на методите, които се поставят като основа са:

– Иновативна образователна и възпитателна методика – Слънчева педагогика;
– Обучение по музика – инструмент и пеене;
Индивидуален подход в обучението съобразно личностните потребности;
– Отворена система и непрекъснат процес на обратна връзка с родителите;
– Предимство от асоцииране с училища в чужбина и обмен на опит;
Комплексна здравна програма от дихателни, физически и музикални упражнения;
– Сезонни лагери сред природата;
– Индивидуални периодични прегледи и консултации от кинезитерапевт, логопед и диетолог;
– Ергономична и динамична учебна среда;
– Оптимални условия за учене и работа чрез минимизиране на негативното въздействие на електромагнитни излъчвания и шум;
– изучаване на чужди езици от първи клас.

 

Защо музиката е толкова важна за развитието на децата?

Човекът е създаден по законите на природната музика. За него тя е едно вътрешно състояние и в същото време връзка с цялата разумна природа. В този смисъл развитието на музикалността е осъзната необходимост. Водещо значение има възможността на музиката да хармонизира и да регулира силите на физическия и психическия живот. Основната цел на музиката в системата на Слънчевата педагогика е да създаде подходящи условия за изява на добродетелите, заложени в децата.
Въздействието на активните занимания с музика (пеене и свирене на музикален инструмент) върху развитието на интелигентността, на познавателните умения и творческите възможности е доказано от редица научни изследвания в световен мащаб. Наред с това музиката е едновременно най-мощното и най-нежното средство за възпитание на човешкия характер. Както когато тече, един извор се чисти непрестанно, така и когато детето пее, то чисти своето съзнание. Чрез ритмичните упражнения и свиренето на ударни инструменти се работи върху формирането на волята, чрез мелодичните инструменти – върху облагородяването на чувствата, а чрез хармоничните инструменти се влияе върху организирането на мислите.

Слънчева педагогика

Накратко за Слънчевата педагогика:

Българска педагогичека система, основана на идеите на Учителя Петър Дънов за обучение и възпитание. Слънчевата педагогика има три основни принципа – Любов, Мъдрост и Истина, които са главна част от философската основа на педагогическата система. Тези три принципа се допълват от дванайсет лъча – направления за изучаване, които допълват разбирането на принципите и правят възможно практическото им приложение. Третият модул на слънчевата педагогика е изграден от нейните методи – външни и вътрешни. Това е съвкупност от дихателни и гимнастически упражнения; паневритмия – съчетание на движения и музика; използване на цветовете за лечение, превенция и терапия; упражнения с водата и растенията за връзка с природата; правилно хранене; задълбочени познания за човека и за особеностите на психическия живот; комплексно използване на музиката и специалните музикални упражнения, както и много други спомагателни методи.

Училище “Изгрев” е първото в България, което ще следва целенасочено системата на Слънчевата педагогика. Учебната програма се реализира по предварително одобрен план от МОН, без промяна на учебните предмети. Това, което се добавя към тях, са методите на слънчевата педагогика и стеремежът на училището да бъде дом на слънчевото детство.

Повече за слънчевата педагогиката и възможностите за записване на ученици от 1 до 8 клас може да разгледате на сайта на училище “Изгрев”.

 

Заповядайте в дома на слънчевото детство!