fbpx

Саботьорите и мъдреца – откъс от “Позитивната интелигентност”

Саботьорите и мъдреца - откъс от "Позитивната интелигентност"

Да се запознаем със саботьорите

Саботьорите са вътрешните ви врагове. Те са комбинация от автоматични и съвсем обичайни характерни структури в ума, всеки има собствен глас, убеждения и схващания, които действат в ущърб на интересите ви.

Саботьорите са универсален феномен. Въпросът не е дали ги имате, а какви точно са те и колко са силни. Те са универсални – разпрострели са се в различни култури и възрастови групи, засягат и двата пола и това е така, защото са свързани с функциите на ума, които са съсредоточени върху оцеляването. Всеки от нас развива вътрешни саботьори още в ранното си детство, за да оцелее при съприкосновението с предполагаемите заплахи в живота, както физически, така и емоционални. Когато станем възрастни, въпросните саботьори са вече излишни, но те са станали невидими обитатели на ума ни. Често пъти дори не си даваме сметка, че съществуват.

Всеки експерт по история на Втората световна война знае, че най-стабилните и съкрушителни саботьори са били онези, които са се внедрили и са били приети във вътрешните кръгове на противника като приятели и съюзници. Същото важи и за вашите вътрешни саботьори. Най-големи щети нанасят онези, които благодарение на лъжите си ви убеждават, че работят във ваша полза, а не действат срещу вас. Те са приети, имате им доверие и изобщо не ги възприемате като натрапници.

Предлагам ви кратко описание на десетте типа саботьори, за да добиете представа как действа всеки един от тях. Не се тревожете, че няма да успеете да запомните всичките веднага или да прецените кои се нареждат на челните места. Ще се научите да разпознавате саботьорите в следващите глави.

Съдията
Съдията е най-властният саботьор, от когото страдат всички. Той ви принуждава непрекъснато да търсите грешки както у себе си, така и у другите, в условията и обстоятелствата. Съдията е причината за значителна част от обхваналото ви безпокойство, стрес, гняв, разочарование, срам и чувство на вина. Добре обоснованото му оправдание е, че без него вие и другите ще се превърнете в лениви същества без капчица амбиция, които няма да постигнат почти нищо. Следователно гласът му често се възприема погрешно за настоятелния глас на разума, изпълнен с обич, вместо за деструктивния саботьор, какъвто е в действителност.

Педантът
Педантът има нужда от съвършенство, ред и организация, които са повече от прекалени. Това кара и вас, и другите около вас да се чувствате неспокойни и напрегнати. Изсмуква и вашата енергия, и енергията на другите заради допълнителните мерки за постигане на търсеното съвършенство, което е напълно ненужно. Освен това ви кара да сте непрекъснато недоволни от себе си и от околните заради нещата, които не са доведени до съвършенство. Заблуждава ви, че въпросното съвършенство е най-доброто нещо на този свят и че вие изобщо не плащате висока цена за постигането му.

Нагаждачът
Нагаждачът ви принуждава да се опитате да постигнете одобрение и да се престорите, че имате нужда от помощ, да се мъчите да се харесате, да спасите или непрекъснато да ласкаете околните. Той ви кара да изгубите представа за собствените си нужди и в резултат на това да започнете да презирате другите. Освен това ги подтиква да станат прекалено зависими от вас. Залъгвате се, че им доставяте удоволствие, защото вършите нещо добро, като отричате, че в действителност се опитвате да спечелите индиректно чуждата обич и одобрение.

Подвластният на болни амбиции
Подвластният на болни амбиции ви прави зависим от непрекъснатите постижения и прояви. Единствено благодарение на тях можете да изпитате самоуважение и да постигнете удовлетворение. Това ви кара да се съсредоточавате преди всичко върху външния успех, вместо върху вътрешните критерии за щастие. Това често довежда до непостижими претенции, характерни за работохолиците, и ви принуждава да се отдалечите дори още повече от дълбоко емоционалните си нужди и връзки. Заблуждава ви, че самоуважението ви зависи единствено от представянето ви и от външното признание.

Жертвата
Жертвата иска да се чувствате завладян от емоции, да станете зависим от темперамента си, като начин да спечелите внимание и обич. В резултат на това насочвате вниманието си върху вътрешните си чувства, най-вече болезнените, което често поражда у вас характерните за мъченик черти. Вие губите умствена и емоционална енергия, а другите остават недоволни, безпомощни или пък ги завладява чувство на вина, че не могат да ви зарадват задълго. Заблуждава ви с убеждението, че тъкмо жертвата или мъченикът предлагат най-добрия начин да привлечете внимание и загриженост към себе си.

Прекомерно благоразумният
Прекомерно благоразумният обръща подчертано внимание и държи на разсъдливостта в абсолютно всичко, включително и при връзките. Това ви кара да проявявате нетърпение към чувствата на хората и да се отнасяте към самите чувства като към разхищение на време и отношение. Когато сте под въздействието на прекомерно благоразумния, рискувате да ви възприемат като студен, дистанциран или интелектуално високомерен. Той ограничава дълбочината и гъвкавостта както в служебните взаимоотношения, така и в личния живот, стряска и отблъсква онези, които не са чак толкова аналитични. Заблуждава ви, че рационалният ум е от особено значение и е най-висшата форма на интелигентност, която притежавате.

Прекалено бдителният
Прекалено бдителният ви кара да изпитвате натрапчива и непрекъсната тревога за опасностите около вас и нещата, които могат да се объркат. Той ви държи непрекъснато нащрек и не си отдъхвате дори за миг. В резултат на това нивото на стрес както при вас, така и при околните рязко се покачва. Заблуждава ви, че опасностите около вас са по-големи, отколкото са в действителност, и че непрекъснатата бдителност е най-добрият начин да се справите с тях.

Неспокойният
Неспокойният непрекъснато търси нови вълнения в поредната си дейност, както и все нови задачи. Не ви позволява да усетите спокойствие или удовлетвореност от настоящото си занимание. Отвлича вниманието ви с непрекъснат поток от задачи, заради които не успявате да се съсредоточите върху въпросите и връзките, които са от съществено значение. На околните им е трудно да са в крак с човек, управляван от неспокойния, и често се чувстват дистанцирани от него или от нея. Заблуждава ви, че като сте толкова заетиу живеете на пълни обороти, ала пренебрегва факта, че като търсите по-пълноценен живот, вие пропускате собствения си живот такъв, какъвто е.

Контрольорът
Контрольорът се ръководи от родената от нервно напрежение нужда да поеме контрол, да владее положението и да направлява действията на хората в зависимост от собствената си воля. Според светогледа на инспектора вие или владеете положението, или сте изпуснали всичко от контрол. Контрольорът ви позволява да постигнете бързи резултати, но с течение на времето поражда негодувание у хората и не им позволява да проявят и да развият пълния си капацитет. Заблуждава ви, че имате нужда от контральор, за да накара хората около вас да постигнат най-добрите възможни резултати.

Скатавката
Скатавката се насочва към положителното и приятното до крайност. Избягва трудните и неприятните задачи, както и конфликтите. Създава у вас навици да протакате и да избягвате конфликтите. В резултат на това се стига до позорни изблици на мъчителни конфликти, които са били заобикаляни, и води до забавяне на изпълнението на задачите. Заблуждава ви, че сте позитивен човек, а не че избягвате проблемите.

 

Мъдрецът

Ако вашите саботьори са вътрешните ви врагове, то мъдрецът представя по-дълбоките и сложни части у вас. Той представлява онази част, която може да се издигне над страховете и да устои, без да бъде увлечена от драматизма и напрежението на момента, нито пък ще позволи да станете жертва на която и да е от лъжите на саботьорите. Обективният му поглед към всяко предизвикателство, с което се сблъскате, е, че то представлява или дар, или възможност, или пък може да бъде превърнато в едно от двете. Мъдрецът има достъп до петте велики сили на ума и се свързва с тях, за да посрещне всяко предизвикателство. Тези сили се намират в части на ума ви, различни от частите, които зареждат със сили саботьорите ви.

Петте велики сили на мъдреца са следните:

  1. Да проучва нещата с огромно любопитство и любознателност и без предразсъдъци;
  2. Да съчувства както на вас, така и на другите и да внася съчувствие и разбиране във всяка ситуация;
  3. Да изнамира нови методи, да създава нови възможности и да предлага нестандартни решения;
  4. Да насочва и да подбира най-подходящите пътища до вашата дълбоко заложена ценностна система и мисия;
  5. Да се задейства и да предприема решителни действия без изтощението, натрапчивото вмешателство или лудостта, характерни за саботьорите.

 

 

За книгата “Позитивната интелигентност”:

Защо само 20% от екипите и хората успяват да използват пълния си потенциал? Как бихте могли да оползотворите вашия?

Позитивната интелигентност е проникновена книга, която открива негативните ни вътрешни мисли (саботьорите), които подкопават самоувереността ни и ни пречат да използваме пълния си потенциал. Шамин описва по ясен и практичен начин действията, с чиято помощ можем да заглушим тези мисли и ни позволява да се вслушаме в мъдреца вътре в нас. Великолепна книга за всеки, който търси начини да подобри вътрешната си удовлетвореност, ефективността в междуличностните отношения и представянето на работното място.

Дейвид Л. Брадфорд, лектор в Станфорд


Позитивната интелигентност е забележителна нова теория и практика, която измерва и увеличава процента на времето, през което умът ви действа като ваш приятел, а не като враг.

Изключителните нови средства и техники, описани в книгата, съчетават най-доброто от неврологията, позитивната психология, организационната теория и тренинга. Те са усъвършенствани през годините на обучение на изпълнителни директори и техните екипи, така че да са подходящи за натоварения ви начин на живот. За някои не са необходими повече от 10 секунди, за да получат желания резултат.

 

 

Позитивната интелигентностОткъс от книгата: „Позитивната интелигентност“

Автор: Ширзад Шамин

Книгата може да поръчате от тук >>

 

Статията се публикува с разрешението и съдействието на ИК „Бард“.

 

 

 

 

 

.

.

.

.