fbpx

Химн на катарите – Le Bouvier

Химн на катарите – Le Bouvier

Наименованието катари, както богомилите се наричали в тези земи, произлиза от гръцката дума katharos, което означава “чисти”. Хората ги наричали също и les bonhommes, добрите хора. Те били известни още като „Sels de Bulgaria”, “онези от България”. Църквата ги наричала албигойци, наименование, което давала на еретиците.

Човек не можел да стане катар чрез кръщаване или встъпване в религиозната общност и да постигне освобождение на душата от затвора на материята чрез формално служене или ритуално подражание, а само чрез Христовата мистерия на посвещение в свещения Граал и чрез изминаване на пътя от Витлеем до Голгота по примера на Иисус.

 

 

Източник: www.lectorium-rosicrucianum.bg