fbpx

Духовният код – откъс от книгата

Духовният код - откъс от книгата

За да осмислим своята принадлежност към Полето, трябва да вникнем в природните закони и в начина, по който се свързваме и с физическата енергия (тялото), и с финото енергийно поле около нас (аурата).

На сетивата си дължим своя опит за физическия свят. Лесно е да забравим обаче, че светът не се изчерпва с доловимото за сетивата ни. Всичко е енергия. Понякога тя вибрира с толкова висока честота, че я възприемаме просто като енергия, друг път вибрациите й са на по-ниско, по-забавено ниво, и ние я възприемаме като физическа форма.

Ако разложим материята, ще открием, че е изградена от атоми. Според математика физик Нилс Бор (1885–1962) в състава на атомите влизат протони, неутрони (част от атомните ядра) и електрони. Протоните са с положителен заряд, неутроните не притежават никакъв заряд, а електроните са отрицателно натоварени. Електроните обикалят около ядрото от протони и неутрони подобно на планетите в Слънчевата система. Противоположните полюси и свързаните с тях различни структури създават молекули, които от своя страна изграждат физическия свят около нас.

Според Брус Липтън (р. 1944) атомите реално се състоят от безкрайно малки енергийни вихри. Отдалеч приличат на сфера с неясни очертания. Отблизо няма да видите нищо, тъй като атомът не притежава физическа структура. Когато учените изследват свойства като масата и теглото на частиците, атомът проявява характеристики на физическа материя. Описван като заряд и дължина на вълната, същият този атом показва присъщи за енергията специфики. С други думи, нашият градивен камък е енергията, която възприемаме едновременно и като неуловима вълна, и като физическа субстанция, в съответствие с направеното от Алберт Айнщайн (1879–1955) откритие. Айнщайн установява, че ние живеем в едно невидимо динамично цяло, в което енергия и материя са така преплетени, че е немислимо да погледнем на тях като на отделни същности.

На практика можем да направим сравнение с функцията на електрическата крушка. Сама по себе си крушката е физическа енергия, но тя свети единствено, ако през нея тече електричество, фина енергия. Същото е и с нас, хората. Нашето физическо тяло, изградено от по-плътна енергия и затова доловимо за физическите ни сетива, не може да живее без тази фина енергия.

Не е трудно да видим, че енергията е част от физическата реакция, каквато е например взаимодействието между нервните импулси и мускулите. Нервните импулси пътуват подобно на електрични сигнали от мозъка по мрежата от неврони, а после и до телесните мускули, които се свиват и така се поражда движение. Като оставим настрана тези конкретни импулси, тялото е проникнато от енергия. Жизнената енергия може да бъде установена повсеместно. В Индия я наричат „прана“, в Китай „чи“, в Япония „рейки“. В Западната традиция често я описват като „дух“ или „жизнена сила“.

Връзката между енергията и околната физическа среда е възможна посредством специфични портали или енергийни точки в тялото. Чакрата е такава енергийна точка или енергиен портал. Тя съществува на различни места в тялото. Средоточие е на физическата, физиологичната и духовната енергия. От хилядолетия човечеството знае за наличието на чакрите, но едва през последното столетие ние на Запад придобихме повече информация за тях. Чакрите са познати не само на хората на Изток, но и в културата на коренните американци. Най-популярно все пак остава описанието, дадено им в Индия в традицията на йога. Думата „чакра“ е със санскритски произход и означава въртящо се колело или просто колело. При жените и мъжете тези колела се въртят в различни посоки.

 

Традиционно описание на чакрите

Фината енергийна система на тялото е изградена от над 360 чакри с различни размери. Чакрите са разпределени по цялото тяло и можем да ги открием във всяка става на ръцете, на ходилата, във вътрешните органи. Главни сред тях са седемте чакри, разположени по средната ос на тялото от долната част на таза, по протежение на гръбначния стълб и над темето (коронната чакра).

 • Коренната чакра е разположена непосредствено под таза.
 • Кръстната чакра се намира под пъпа.
 • Чакрата на слънчевия сплит е в зоната с меки тъкани под гръдната кост.
 • Сърдечната чакра е в средата на гръдния кош.
 • Чакрата на гърлото е разположена в съответния на името й орган.
 • Чакрата на третото око се намира в средата на челото.
 • Коронната чакра е над главата.

 

Скоростта на въртене на отделните чакри не е еднаква и затова те се описват с различни цветове. Оптичната призма пречупва светлината и я разлага на цветовете от червено до виолетово. Червеният цвят вибрира по-бавно, а виолетовият – с по-висока честота. По същия начин е изграден и диапазонът от цветове на отделните чакри – подобно на дъга. Чакрите с най-бавна скорост на въртене са най-тясно свързани с тялото и с физическото обкръжение, а чакрите с най-висока скорост на въртене са най-близки до духовното измерение и създават ефирното енергийно поле около нас.

Всяка чакра може да бъде свързана с различна част на нашето физическо тяло. Неравновесието в дадена чакра често води до физически дискомфорт, аналогично и физическото напрежение извежда чакрите от баланс. В настоящата книга няма да се спираме подробно на връзката между отделните части на тялото и чакрите. Ще посочим само кои зони и жлези с вътрешна секреция на кои чакри съответстват.

1 – КОРЕННА ЧАКРА
Цвят: червен
Зона: заземяване (връзка със Земята), умението да задоволяваме основните си житейски нужди
Жлеза с вътрешна секреция: полови жлези

2 – КРЪСТНА ЧАКРА
Цвят: оранжев
Зона: сексуалност, съзидателност, творческа сила
Жлеза с вътрешна секреция: панкреас

3 – ЧАКРА НА СЛЪНЧЕВИЯ СПЛИТ
Цвят: жълт
Зона: средище на личностната сила и воля, себереализация
Жлеза с вътрешна секреция: надбъбречни жлези

4 – СЪРДЕЧНА ЧАКРА
Цвят: зелен
Зона: любов към себе си, самоуважение, любов към другите, космична любов
Жлеза с вътрешна секреция: тимус

5 – ЧАКРА НА ГЪРЛОТО
Цвят: син
Зона: общуване, кой съм аз, себеизява
Жлеза с вътрешна секреция: щитовидна жлеза

6 – ЧАКРА НА ТРЕТОТО ОКО
Цвят: индиго
Зона: зрение – физическо и интуитивно
Жлеза с вътрешна секреция: епифиза

7 – КОРОННА ЧАКРА
Цвят: виолетов
Зона: духовна същност, връзка с Вселената, с Бог
Жлеза с вътрешна секреция: хипофиза

Ако у вас се породи идея, тя първо ще проникне през коронната чакра и ще премине през всички чакри, преди да се възпроизведе и установи като реалност от коренната чакра. През живота си ние неведнъж сме спохождани от усещането за беди и злополуки, които оставят травматичен отпечатък върху телата ни. Те се установяват и във физическото тяло под формата на напрежение, и в енергийното тяло като неравновесие или блокаж на чакрите. А от това следва, че идеята трябва да премине през всичките слоеве на натрупана и нелекувана физическа, психологическа и духовна материя. Оттук и фактът, че при всеки нов слой идеята бива отчасти препятствана от страх, чувство за непълноценност или други заблуди. Когато в крайна сметка се реализира, тя често е твърде различна от първоначалния замисъл.

Навярно мислите, че сте споходени от блестяща идея. Когато обаче разумът бъде провокиран или отстъпите пред страха, вие ще отхвърлите идеята си и ще я подцените. Ако все пак решите да я реализирате, ще я сведете до нещо разбираемо и приемливо според вас за другите.

Важно е да осъзнаете тези блокажи и да се отърсите от тях, за да оптимизирате, доколкото е по силите ви, работата на чакрите. Докато енергията тече между чакрите, могат да възникнат събития с различна значимост: изчезне ли страхът, ще се осмелите да дадете шанс на интуицията си. Ако последвате своята интуиция, не е изключено да потърсите контакт с хора, които иначе не бихте и помислили да заговорите. А може да се окаже, че те се занимават със същото като вас или познават някого с подобни интереси. От своя страна този някой навярно ще ви осигури връзка с хора, които ще ви помогнат да реализирате първоначалната си идея. Наричаме „случайност“ подобни „Божествени съвпадения“. Във вашия всекидневен живот те може да ви се сторят като малки или по-големи чудеса. Отърсите ли се от блокажите, ще си позволите да избирате и вашият избор ще ви отведе до момента, в който първоначалната идея ще бъде въплътена. А това означава, че можете да се движите по течението и да сбъднете своята истина.

Как да се свържете с духовната си същност

„Духовният код“ ще ви даде сили да събудите вашето истинско Аз, да разкриете вътрешните си заложби, да съживите връзката си с любящата енергия на Вселената…

Може би се чувствате различни или търсите по-дълбока духовна връзка със своята същност?

Тази окриляваща книга ще ви помогне да разберете защо животът изглежда като непосилна битка, както и да осъществите по-дълбоката духовна връзка, за която копнеете. „Духовният код“ е ново разбиране за системата от чакри и за пътищата, по които да вникнете в структурата на собствената си уникална енергетика. С техники и упражнения ще развиете своите духовни заложби, като същевременно останете здраво стъпили на земята.

 

Открийте как:

 • да затвърдите връзката си с духовността посредством нови техники за медитация и визуализация;
 • да чуете гласа на своята интуиция;
 • да останете свързани с духовността в „реалния свят“;
 • да се грижите за физическото си тяло, за да облекчите своя духовен път;
 • да се свържете със своя ангел пазител и да получите неговата подкрепа.

 

 

Книга "Духовният код"Откъс от книгата: „Духовният код“

Автор: Принцеса Марта Луиза

Книгата може да поръчате от тук >>

 

Статията се публикува с разрешението и съдействието на ИК „Бард“.

 

 

 

 

 

.

.

.

.