fbpx

Здравето – състояние на физическо, психическо и социално благополучие

Интервю с д-р Таня Грандева

Интервю с д-р Таня Грандева – лекар – консултант в Лечебен център Vita Rama.

Д-р Таня Грандева е завършила Медицинския университет в град Варна през 1998 г. От 1998 г. до 2012 г. д-р Грандева е лекар в клиниката за плодолечение на д-р Людмила Емилова. От 2012 г. д-р Таня Грандева е в екипа на Лечебен център Vita Rama като лекар – консултант и лектор на теми за природосъобразния начин на хранене и живот.

1. Д-р Грандева, какво е Вашето определение за здраве?

Първото, което се яви в мен при прочитане „определение за здраве“, това беше дефиницията на СЗО, която в спомените ми е най-ранното запознаване с определение за здраве. Прочетох я в един от учебниците по време на следването в Медицинския Университет – „Здравето е състояние на пълно физическо (биологическо), психическо и социално благополучие“.

Тогава се впечатлих от няколко неща:

1) реално, обучението ми за бъдещ лекар преминаваше в изучаване на заболявания и практическият акцент бе върху това да се науча да разпознавам и поставям вярната диагноза, за да мога да предпиша след това съответстващата ѝ медикаментозна терапия, а ето че според СЗО здравето не бе просто липса на болест;

2) посочването на социалния аспект като фактор определящ здравето, което внесе разширение на кръгозора „що е здраве“ отвъд физическото и психическо тяло, чиито нарушения бяха обект на томовете по вътрешни болести и психиатрия; така възможностите за отклонения в здравето излязоха от учебниците и надскочиха описаните там варианти;

3) сама по себе си думата „благоденствие“. Деликатно разкритата тогава широта, даде тласък на размислите и възприятията ми и сега мога да кажа, че за мен здравето е хармоничното състояние на отделната същност на физическо, чувствено – емоционално, ментално, духовно ниво в единството и хармоничното ѝ общуване с цялата обкръжаваща я среда.

Ако си послужа с красивите, но и изпълнени със съдържание слова, присъщи за хората на изкуството: здравето е хармония във всеки отделен микрокосмос, хармония в макрокосмоса и хармоничната връзка и взаимодействие микрокосмос – макрокосмос. Истинското осъзнаване на тази всеобхватност неминуемо изтъква ролята на всеки в постигането и поддържането на лично здраве като част от грижата за здравето и на Цялото. Затова личният ми акцент в определението за здраве е осъзнаването на индивидуалната ни отговорност и прилагането ѝ в дела за здрава природа в нас и около нас.

Макар да е постоянно динамичен процес, състоянието на баланс е заложено като норма и стремеж в Природата и единственото правилно за нас е да следваме този процес, а не да му се противопоставяме и противодействаме. С такова съзнание и поведение ЗДРАВЕТО би станало факт…

2. Кои са най-често факторите, които от гледна точка на холистичната медицина оказват влияние върху нашето здравословно състояние?

Холистичната медицина (от гръцки holos – цял, цялостен, интегрален) разглежда живото същество в неговата цялост и в единството и взаимодействието му с обкръжението. Затова абсолютно всичко, както от вътрешната, така и от външната среда се отразява и определя здравето. Все пак изглежда логично да отдадем приоритетно значение на най-често практикуваните от човека дейности, които всъщност са и най-естествените и присъщи му, затова са и в категорията живото – определящи и поддържащи.

Това са дишане, цикличност на бодърстване (време за активно движение) и сън, прием на вода и храна. Специално място искам да отредя и на общуването с природата и с хората. Също така и на всяка дейност, характерна за всяко едно от телата ни: движението и почивката на физическото ни тяло, чувствата и емоциите като плод на нашето чувствено – емоционално тяло, мозъчно – умствената дейност, прилагана или не от менталното ни тяло и т.н.

Ако искаме да бъдем здрави, би следвало първо да осъзнаем важността на всеки един от посочените елементи, след това да осъзнаем личната си водеща роля във всяко от тези направления. Мисля, че само тогава са възможни адекватни и ползотворни действия на промяна. Проявите ни са здравословни, когато хармонират изцяло със законите на Сътворението, които са така лесни за разчитане само като се вгледаме и започнем да общуваме с Природата.

3. Какво е лечебно хранене, здравословно хранене, балансирано хранене? Каква е разликата и връзката между тях?

Можем да дефинираме всяко едно, можем да ги нюансираме с цел разграничение, но за мен истината е в единението им и отговорът ми е: природосъобразното (т.е.храненето и като цяло животът, съобразен с човешката ни природа и с Природата, в чиято грижовна майчина ласка сме обгърнати). Природосъобразното хранене е здравословно, балансирано и лечебно.

4. Какви са основните митове и истини свързани с лечебното и здравословното хранене?

Мисля, че основната (предполагам и удобна персонална, когато търсиш оправдания и не желаеш лични отговорности в живота си, както и удобна манипулативна ) легенда можем да открием дори само в едно слово, което често се асоциира със здравословно и лечебно хранене.

Думата е „ограничение“ и всичко, което тя означава, с което се свързва и съответните ѝ последици. Нормално е идеята за ограничение да ни отблъсква, както и да буди в нас страхове. Така здравословното хранене (разбрахте, че за мен такова е само природосъобразното) се превръща в нещо неестествено, несвойствено за човека. Защо и кому е нужна тази легенда?! … А Истината за храненето е във всеки и около всеки!

Истината е в нашето естествено хранене, а то е диктувано от Природата.

Също в Нея (Природата) ще видим болното животно, което се усамотява някъде на тихо и топло, отдава се на покой и спира да се храни, а след ден–два–три ще заприпка, изпълнено с жизненост, възстановило вътрешния си природен баланс. Нима това не е завещания ни аналог за „лечебно гладуване“, например?!

5. Вашите съвети за здравословно хранене, които всеки може да приложи?

Както не веднъж съм казвала и писала, съветът ми за здравословно хранене се съдържа само в четири слова: разнообразна, интегрална, сурова, растителна храна.

Ако към това добавим още сезонна и местна, мисля, че храненето Ви ще отговаря на Хипократовото послание: „Храната да Ви бъде лек, а лекарство да Ви е храната.“ Извън тези характеристики са вече детайлите и индивидуализирането на хранителния режим.

6. Вашите препоръки за грижа за здравето, които всеки може да приложи?

Вместо препоръки искам да пожелая на всеки, който споделя с мен сега това интервю, на всеки българин, на всеки жител на планетата Земя:

Осъзнаване на индивидуалната роля за личното здраве,
Поемане на лична отговорност за своето здраве,
Воля и постоянство в делата за здраве.
И нека прилагаме дарената ни Мъдрост, носена от Майката – Природа,
За да изградим и да се РАДВАМЕ на своето и на общото ЗДРАВЕ.

Може и да Ви е омръзнало да чувате рефрена, който в последните години често се носи: „Искаш светът да се промени? Имаш неистова нужда от промяна? Тогава започни и направи промяна в себе си!“ Но наистина промяна може да настъпи само, когато всеки се вгледа в себе си… в мислите, чувствата, делата си и започне да ги променя. Това е начина и единствения ни принос за промяна на света.

И повярвайте ми, с едно такова „малко“ и за някого абсолютно незначително нещо, каквото е храненето, се постигат значителни промени и в личен, и в глобален план. Природосъобразният начин на хранене и като цяло на живот е грижа за личното здраве, за здравето на цялото общество, за здравето на живата природа, за здравето на Макрокосмоса.

Заповядайте, заедно да бъдем в Пътя на Здраве.

 

Източник: Лечебен център Vita Rama