fbpx

През природата към Духа вместо назад към природата

През природата към Духа вместо назад към природата

Нека разгледаме една друга област, методите на природно лечение. Беше открито, че много от заболяванията на настоящата епоха се дължат на настоящия културен живот. Борбата за съществуване почти не оставя на хората никаква почивка, още по-малко лечение. Понеже нашите предшественици живееха изцяло в природата, на чист въздух, неоковани с дрехи, с просто хранене, се вярва, че тези неща са били решаващи за тяхното здраве. И понеже медицинската наука в много случаи вече не намира отговори, се вярва, че връщането към природата, животът в природата, е най-здравословен. Земя, вода, въздух и топлина се вземат и прилагат във всевъзможни случаи. Обаче, като се прави това, не се взема предвид, че човешкото същество е едно индивидуално същество, което вече няма връзка с всички елементи. За мнозина слънчевите бани изобщо не са подходящи; за други водните лечения могат да бъдат много вредни. За да дойде един ден здравето до хората от духовно-научна гледна точка, ние трябва да подхождаме индивидуално. Тогава за лечение хората ще имат онова, което е полезно за тяхната вътрешна природа, за техния темперамент, за целия им характер и духовно устройство. Човеците са постоянно свързани най-вътрешно с вечни закони. И само ако следват тези закони, може да бъде причинено едно пълно лечение, пълна хармония с техния физически и психически организъм. За човеците няма „назад към природата“ в смисъла, в който те вярват, че природата е най-висшето, а вместо това „през природата към Духа.“

 

Рудолф Щайнер, откъс от “Събрани съчинения” 266/1.