fbpx

За влиянието на алкохола при зачеване – от Рудолф Щайнер

Влиянието на алкохола при зачеване - антропософски извадки

При мъжа става така, че при пиенето на алкохол по съответен начин се повлияват белите кръвни телца. И тогава, когато под влияние на алкохола настъпи оплождане, или когато оплождането е заразено от прекомерно количество алкохол, тогава семето на алкохолиците ще бъде развалено по такъв начин, че то ще стане извънредно подвижно. […] От мъжа се отделят множество сперматозоиди, които си имат по едно телце. В семенната течност има безброй много такива сперматозоиди. А на това телце, което тези сперматозоиди си имат, има и по една тънка опашчица. И чрез това тънко камшиче сперматозоидите са подвижни и могат да оплождат. Те правят най-сложните движения, като едно от тях трябва първо да стигне до женската яйцеклетка. Този сперматозоид, който я достигне пръв, бива приет от женската яйцеклетка. Сперматозоидът е много по-малък от яйцеклетката и това може да се види само с микроскоп – мъжкият сперматозоид е много по-малък. Това може да се наблюдава. И щом сперматозоидът се приеме от яйцеклетката, се образува една ципа около нея, а всичко, което идва по-късно, се натрупва върху тази ципица. Но само един сперматозоид се пуска вътре в яйцеклетка та. И веднага, след като той влезе вътре се образува тази ципа около яйцето, а другите сперматозоиди трябва да останат отвън.

Досещате се, в това има извънредно духовно ръководство.

И без друго тези сперматозоиди са изключително подвижни, но чрез алкохола стават още по-подвижни. А последствието на това ще бъде, че, когато мъжът пие, се увреждат нервната и когнитивната система на детето му. Когато жената пие, ще бъдат повредени вътрешните му органи. Цялата деятелност на детето, когато израсне, ще бъде увредена, а иначе би трябвало да бъде наред.

Можем да обобщим: Чрез жената, която пие, се разрушава земното в човека, а чрез мъжа, който пие, се разрушава подвижното, въздушното, което е в околността на земята и което човек носи в себе си. С други думи — човек може да бъде разрушен и от две страни, ако двамата му родители пият. Естествено, в такъв случай съвсем нямаме обикновено оплождане; самото оплождане е напълно възможно, но не е възможно нормалното израстване на плода.

* * *

Не е ли истина, че когато едно дете се роди с „вода в мозъка“ (хидроцефалия), по правило човек не прави проверка, дали оплождането е станало точно в нощта, в която майката е била на вечеря и е пила червено вино; защото истината ще бъде прекалено непоносима, ако детето се роди с хидроцефалия. А когато, от друга страна, детето се роди с тикове на лицевата мускулатура, отново по правило не се проверява, дали бащата е пил нещо силно през вечерта, когато е извършил оплождането. Нещата, които са малки, бих казал, са нещата които човек не проверява. И заради това хората вярват, че пиенето не оказва никакво влияние. А влиянието е винаги там. Това са напълно вредните влияния, които стават при навика да се пие. 

 

Рудолф Щайнер, откъс: Събр.съч. 92. Окултните истини на древните митове и легенди (1906), стр. 25.

Източник: www.otizvora.com