fbpx

Упражнения за връзка с природата и природните явления

Упражнения за връзка с природата и природните явления

Станете проводници на Божественото учение. Растенията и животните са също проводници на Божественото учение. Ако разбирате това, ще се ползвате от живота. И реката е проводник на Божественото учение. Ако разбираш тази река, ти ще се ползваш от нейната сила. Достатъчно е да се спреш съзнателно пред едно дърво, пред един извор, за да разрешиш задачата си правилно. И при камъка да се спреш, ще придобиеш една нова идея. От това гледище, всички камъни, растения и животни са формули в Природата. Течението на реките, веенето на вятъра, движението на облаците, предаването на слънчевата светлина – това са образи, чрез които се проявява разумното в света. Ако не разбираш това, ти мислиш, че всичко в света е произволно. Не, ти живееш между ангелите. Ако работата ти се обърква, иди да видиш как изгрява Слънцето. Ако небето е чисто, без никакви облаци, ще знаеш, че твоята работа ще се оправи. Като дойде пролетта и видиш, че растенията оживяват, знай, че и твоята работа ще се оправи. Като видиш един чист извор, знай, че и твоята работа ще се оправи. Като поемеш чистия въздух, кажи: „Моята работа ще се оправи!“ Когато светлината те озари, кажи: „Моята работа ще се оправи!“ Кажи: „Всичко в Природата ми говори, че моята работа ще се оправи!“ Слънцето, което изгрява, е език на разумната Природа. Вятърът, който вее, водата, която тече, растенията и цветята, които цъфтят – това е езикът на Разумната Природа. Всичко това е резултат, но зад тоя резултат се крие нещо разумно. Срещаш една млада мома, която ти се усмихва. Като видиш усмивката ѝ, става ти приятно. Гледай така и на вятъра. Той е красива мома, която иде да ти повее. Благодари, че покрай многото работа, която има, тя е дошла да ти повее, т.е. да ти се усмихне. Тя не е дошла само за тебе. Тая мома е благородна. Дошла е да свърши една работа и да си отиде. Като я видиш, кажи: „Моята работа ще се оправи!“ Помни: ако не обръщаш внимание на малките работи, ти не можеш да разрешиш задачите на своя живот. Тия въпроси, които сега разрешавате, са нищо в сравнение с ония, които предстоят да разрешавате.

„Начало на Мъдростта“, „Изключителни условия“, стр. 351-353.

Първо прояви любовта си към едно дърво. Посей една ябълчна семка, грижи се за нея да израсте, да цъфне, да даде плод и тогава говори имаш ли любов и каква е тя. Избери един извор на планината и всеки месец го чисти – да видиш ще се увеличи ли водата му. От това ще познаеш колко любов имаш. Ако живееш добре, водата ще се увеличи; ако не живееш добре – водата ще пресъхне. Има различни начини, по които човек може да познае колко е добър и каква любов има. Достатъчно е да се облегнеш няколко пъти с гърба си на някое дърво, да видиш добър ли си или лош. Ако листата на дървото постепенно съхнат – не си добър; ако се раззеленяват и освежават – добър си. Казвам: външната Природа има отношение към човешкия живот. Тя е отглас на нашите мисли, на нашите чувства и желания, на нашите постъпки. Без да съзнава, човек сам противодейства на Божията Любов, поради което не могат да дойдат до него благата, които Бог му е определил.

„Вечно подмладяване“2, „Да оздравееш“, стр. 54-55.

Като ученици правете опити с животните и растенията да видите какво влияние оказват те върху вас. Като отидете на екскурзия, запалете огън и стойте около него половин или един час, да видите как се отразява върху душата ви. После седнете настрана от огъня и мислено си представете, че сте овчар и пасете хиляда бели овце. Като срещнете бивол, вгледайте се в очите му, ще видите, че има нещо красиво в тях. Добре е да се занимавате с минералогия, да видите отличителните свойства на всеки минерал. Като изучавате съзнателно естествените науки, ще дойдете до положение да схващате положителната черта на всеки минерал, растение или животно и да се ползвате от тях. Само така ще се осмисли науката за вас и ще я приложите не само във физическия си живот, но и в духовния. Всички живи същества крият в себе си динамически сили, които могат да се използват. Те действат върху човека възпитателно.

„Божествените условия“, „Наблюдение и интуиция“, стр. 305.

За да си починат очите ви, спирайте очите си на красиви неща. Когато сме в гората, да изберем най-красивите места. Ако е канара, избирайте, дето има красиви линии. Като поставите очите си, линиите на канарите действат много хубаво. Или, ако сте в гората, изберете някой хубав пейзаж, или ако сте край някоя река, пак изберете някой хубав пейзаж и гледайте трептенията, които се отразяват във водата. Те действат успокоително. Когато не сте спокойни, търсете най-хубавите линии, красиви места, или гледайте небето. Ако сте в града, изберете някоя хубава къща, че да остане красив образ. Или гледайте някой красив човек, обърнете внимание върху очите му, веждите, походката. В днешния порядък трябва да знаем как да си почиваме.

„Буден ум и будно сърце“, „Разумна почивка“, стр. 91.

Щом сте дошли на планината, вие имате условия да проявите доброто в себе си. За пример спънете ли се в някой камък, не се сърдете, но спокойно се наведете и го турете на такова място, да не спъва пътниците. Ако попаднете в някоя малка локва и се изцапате, спрете се да я изчистите. Като гледате клековете, не се отнасяйте с пренебрежение към тях, но мислете за живота им, за условията, при които се намират, да почерпите урок на търпение. Вземете си малко чиста пепел от изгорелите клекове, пресейте я добре и си послужете с нея като цяр. Когато имате някакво неразположение, вземете малко от тази пепел, на върха на един нож, изсипете я в чаша гореща вода, като се утаи, изпийте водата. Като ходите по планините, бъдете благодарни за всичко, което виждате. Планината със своята растителност представлява дело на велики работници, които са работили с векове.

„Доброто оръжие“, „Интуиция“, стр. 268.

Всяка сутрин ставайте рано и посрещайте първите слънчеви лъчи. Тези лъчи ще ви обновят, ще ви дадат разположение да гледате на човека като на свой брат. Както и да ви погледне някой човек, не казвайте, че погледът му е страшен, но вижте какво Бог иска да ви каже чрез този поглед. Срещне ви някое куче и започне да ви лае. Това куче иска да ви каже, че чисти трябва да бъдете. Щом вярвате в Бога, вие ще можете да превърнете противоречията в благословения.

„Синове на възкресението“2, „Дерзай дъще!“, стр. 46.

Грубото в живота е материал, който всеки човек трябва да обработва. Напредналите същества работят усилено за превръщане на грубата материя във фина, мека материя. Следователно и вие трябва да работите, да облагородите тази материя. За да превърнете неблагородната материя в благородна, грубата – във фина, вие трябва да си служите с Божествени методи, а не с човешки, изкуствени методи, които не дават никакви резултати. Искате ли да помагате на недоволния, дайте му възможност да влезе в градини, пълни със зрели плодове, да си откъсне, колкото иска. Заведете го после всред Природата, при красиви, чисти извори, да пие от тяхната вода. Нека диша чистия планински въздух, да се проникне от великото в света. При това положение недоволството му естествено ще се превърне в доволство. Казвам: заслужава човек да мине през всички мъчнотии на живота, за да дойде до мястото на Божието благословение. Зад всяко страдание се крие едно Божие благо. Затова е казано, че каквито страдания да мине човек, не могат да се сравнят с благата, които Бог му дава.

„Двигатели в живота“2, „Вътрешна просвета“, стр. 45-46.

 

Упражнения от Учителя Петър Дънов. Източник: www.bialobratstvo.info