fbpx

Дъвчене в умствения свят

Дъвчене в умствения свят

Който търси причините и последствията на нещата, той работи с мисълта си, прави анализ и синтез на своите мисли. Това наричаме ние „дъвчене в умствения свят“. Значи има два вида дъвчене: дъвчене на физическия свят и дъвчене в умствения свят. Истински ученият дъвче добре мислите си, смила ги и така ги изпраща в умствения свят. Всеки човек трябва да преработва мислите си, т.е. да ги дъвче, да намери начин за развиване на своите дарби и способности.

 

Откъс от “Правилно дъвчене” – беседа, държана от Учителя (Петър Дънов) на 25 май 1928 г., София, Изгрев.