fbpx

Мисли от Ваклуш Толев

Мисли от Ваклуш Толев

  • Има една реалност, по-реална от реалността – това е реалността на Духа.
  • Мъдростта е да бъдеш, а не да имаш.
  • Еволюцията няма за задача да създава благоденствие, а богове.
  • Няма зло, има нееволюирало добро.
  • Трудът на Сизиф не е в безсмислието, а в липсата на отчаяние.
  • Няма страдание, има развитие.
  • Болка, която не е станала мъдрост, е страдание; болка, която е станала мъдрост, е сияние.
  • Човекът е бог в развитие.
  • Бог не се доказва, Бог се живее.

 

Ваклуш Толев, източник: bg.wikiquote.org