fbpx

Любов, Благодарност, Разумност в науката за храненето

Любов, Благодарност, Разумност в науката за храненето

Ще ви разкажа за науката за храненето. Науката за храненето съпътства човек през целия му път на земята – от първия до последния миг, който му е даден. Казвайки „здравословно хранене“ – това е символ, под който разбирам хранене, което носи здраве на тялото, на душата и на духа. В тялото здравето се проявява като добро разположение и действие. Здравето в душата се проявява като благородни, добри чувства. Здравето в духа се проявява като чисти и светли мисли.

Здравословно и природосъобразно са равнозначни понятия, тъй като по природа човек следва да бъде здрав.

Науката за храненето е една както и физиката е една, разбира се с многообразие от закони, принципи и методи. Колкото повече се работи по разкриването на тази наука, толкова по-ясна става тя. А когато приложим достиженията и на практика – ще имаме и подобряване на живота.

Може да спрем вниманието си на три основни принципа в науката за храненето или науката за възприемането: Любов, Благодарност, Разумност. От тази троичност могат да бъдат изведени правила и закони.

Любов, Благодарност, Разумност

Любовта е основен принцип. Пожелаването на здравословното хранене е първото проявление на този принцип. Стремежът, желанието, привличането към природосъобразен начин на живот е семенце, което спи в нас и наша задача е да го открием, посеем и отгледаме. То ще израсте постепенно. В началото ще е крехко и ще има нужда от слънце, въздух, вода, грижи, пеене. С времето ще цъфти, връзва и дава плодове.

Благодарност – благодарността е онова състояние, при което човек се изпълва със светлина и топлина. Тогава човек проявява вяра в доброто и в Бог. Когато съм благодарен, съзнава връзката със Светлото, с Разумното в света. След като съм пожелал здравословно хранене и съм посял семенцето, аз съм благодарен за плодовете. Днес един, утре друг. Благодарността може да бъде отнесена към дъвченето и усвояването на хранителните вещества. При благодарността, аз се ползвам вече от приетото.

Разумност. РА е Слънцето – онова невидимо Слънце, от което произхожда всичко. Онова Слънце, което се приготвяме да изгрее в нас. След като сме пожелали да приемем здравословна храна, усвоили сме я, тогава следва да ползваме разумно силите, които ни е донесла.

Любов, Благодарност, Разумност

Сега хората повече възприемаме, отколкото усвояваме. Ядем повече, но дъвчем по-малко. Възприемаме повече, а благодарим по-малко.

Любов, Благодарност, Разумност

 

Нека се спрем на някои практики, които да разгледаме по-надолу:

  • доброто разположение;
  • първата хапка;
  • доброто дъвчене;
  • избор на храна;
  • добротворство;
  • здрав живот.

 

Доброто разположение:
Процесът на храненето започва с настройването. Човек огладнява и се приготвя да яде. И това е момент, в който той може да приложи природосъобразното хранене. Това може да стане с различни методи. Съществено е човек да се разположи добре, да се хармонизира, да извика в себе си светли мисли и добри чувства. Може да си попее, да направи упражнения, да се среше, да се изкъпе, да се зарадва, да се помоли и благодари. Има разнообразни методи – кой от кой по хубав. Ежедневното настройването за хранене е малко проявление на ежедневното настройване за живеене. Животът прилича на храненето – там също има Любов, Благодарност, Разумност.

Доброто дъвчене:
То подпомага на усвояването на храната. Когато една храна се сдъвче добре, тя се усвоява по-добре, по-лесно преминава през храносмилателната система, по-лесно се освобождава, изисква по-малко енергия за храносмилане. Човек получава повече хранителни вещества, пести енергия, заздравява зъбите и венците си, поддържа дъвкателните мускули, пречиства кръвта, чрез отделяне на повече слюнка. Заедно с това яде по-малко количество храна, а има повече полза. Дъвченето развива характера, Дъвченето е широко свързано с благодарността.

Избор на храна:
Съществена част от науката за хранене е изборът на храна. В зависимост от навиците, обществото, културата, характера и предпочитанията си човек избира храната, която яде. Стремежът към по-чиста, по-богата на елементи, сили и прана храна е метод от съществено значение в науката за храненето. Тук се отразяват принципите на Любовта и Разумността, които следва да вървят заедно. Храната се избира по любов и разумно. За да се подобри храната, следва човек да прилага повече любовта си и да увеличава светлината си докато възвърне и възроди способностите си да правя правилния избор свободно.

Добротворство:
След като човек е озарен от Любовта, изпълнен с Благодарността и осветен от Разумността – негова задача е да прояви тези качества във вътрешния и външния си живот, да ги сподели с другите.

Когато съм се нахранил и получил сила за живот, аз трябва да използвам добре тази сила. Добре за душата е когато любя Бога, обичам ближния си и търся съвършенството – както казва Учителя (Петър Дънов).

Силите, които са ми дадени да ги използвам за приемане на Бог в мен, т.е. да развия всичко добро и благородно в мен. Да използвам тези сили да обичам ближните си, да сътворявам добро, да съдействам на светлите импулси, желания и намерения в мен, в ближните ми и в обществото. И на трето място да търся съвършенството, т.е. да се уча да подчинявам низшето на висшето в мен.

Люби Бога,
обичай ближния си,
търси съвършенството.

Здрав живот е практика на науката за храненето, която свързва нещата. Храненето е част от целия живот и е свързано с всички други събития в живота – физическа активност, сън, работа, навици. Здравият живот е песен, а храненето е част от припева. Да си пожелаем да пеем хубаво 🙂

Любов, Благодарност, Разумност

 

Калоян Гичев – откъс от лекия от 18 февруари 2012 г.