fbpx

Светлината в мрака свети – галерия снимки от Рила

01

Светлината в мрака свети, и мрака я не обзе…

 

11

Мир ви оставям, Моят мир ви давам…да не се смущава сърцето ви, нито да се бои…

 

03

Вижте каква любов е дал нам Отец – да се наречем Божии деца, и такива и сме…

 

04

Да бъдат всички едно…съвършени в единство, за да познае света, че Ти си ме пратил…

 

05

Ето, колко е добро и и угодно да живеят братя в единодушие… защото там Господ е заръчал благословението – Живота до века.

 

06

Преди да се родят планините, и да си дал съществуване на Земята и Вселената, от века и до века Ти си Бог…

 

07

Ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни…

 

08

Аз съм Светлината на света – който ме следва, няма да ходи в тъмнина, но ще има Светлината на Живота…

 

09

Бъди силен и смел… да не се плашиш, нито да се страхуваш, защото Господ твоя Бог е с теб, където и да идеш…

 

10

Повече от всичко, което пазиш, пази сърцето си, защото в него са изворите на Живота…

 

02

Небесата разказват славата Божия, и простора известява делото на ръцете Му…

 

12

Това е вечен Живот – да познаят Тебе, Единния и Истинен Бог, и Христа Исуса, когото си изпратил…

 

13

Ако пребъдете в Мене, и думите Ми пребъдат във вас, искайте каквото и да желаете, и ще ви бъде…

 

Климент Генчев, август 2015 г.

Всички цитати под снимките са от Библията.