fbpx

Има един свят в нас – галерия със снимки на Рила

DSC_4687

Има един свят в нас – невидим, реален, споделен.

 

DSC_4697

Пътят към него е красив и величествен.

 

DSC_4717

За да бъде извървян ни е необходима смелост, решителност и устременост.

 

DSC_4725

По пътя цъфтят цветя и добродетели.

 

DSC_4729

Слънцето на живота огрява там.

 

DSC_4731

Реалността на този свят е прекрасна и по-красива от всички гледки.

 

DSC_4732

Този свят е в нас, отвъд несъвършените ни разбирания и заблужденията, които сме изградили.

 

DSC_4733

Ние сме деца на този свят.

 

DSC_4734

Идваме от него и към него отиваме.

 

DSC_4735

Красив и чист, добър за добрите и мирен за миротворците.

 

DSC_4736

Той е свят на разумност, истина, мъдрост и любов.

 

DSC_4737

Канара на нашия живот.

 

DSC_4794

Жива вода за жадните.

 

DSC_4740

Всичко чрез него стана.

 

DSC_4761

Светлината свети в него.

 

DSC_4767

Пътят към него е труден и изисква преданост и постоянство.

 

DSC_4769

В него извори бликат чисти и реки текат красиво.

 

DSC_4771

Сред върхове и небе.

 

DSC_4772

А белите облачета разказват за дома.

 

DSC_4773

И за пътя на светлината.

 

DSC_4788

Която грее и осветява

 

DSC_4777

нашия живот.

 

DSC_4778

В този свят има едно Слънце, което грее в нас.

 

DSC_4782

И радва всички малки скъпоценни стръкчета.

 

DSC_4783

Има един свят в нас – невидим, реален, споделен.

 

DSC_4784

Там – горе в нас.

 

DSC_4828

В небесата ни – над всичко.

 

DSC_4793

Този свят всичко вижда.

 

DSC_4808

Със своите сини истинни очи.

 

DSC_4810

Там живеят в чистота…

 

DSC_4817

… Светли същества.

 

DSC_4818

Има един свят в нас – там горе – невидим, реален, споделен.

 

DSC_4821

Този свят може да бъде съзерцаван.

 

DSC_4827

Този свят може да ни приеме.

 

DSC_4852

Ние сме негови деца.

 

DSC_4854

С нас ще е по стръмните пътеки.

 

DSC_4856

И при кристалните води.

 

DSC_4857

Този свят ни помни.

 

DSC_4873

Дори забравен – ние го помним.

 

DSC_4871

Има един свят в нас – невидим, реален, споделен.

 

Калоян Гичев, 5 септември 2015 г.