fbpx

Друг разговор с Учителя върху музиката

Друг разговор с Учителя върху музиката

Днес сме пак в салона с Учителя около пианото. Изпиваме няколко песни. После Учителят изпълнява нsколко импровизации на пианото. След свиренето на Учителя късо мълчание. Всички сме потопени в тъй създадената музикална атмосфера, вслушани в музиката, която слиза в душите ни. Подема се разговор за музиката. Учителят казва:

— У нисшите животни музиката се изразява механически. Напр. у някои насекоми чрез триене на крачката. Едва у птиците и бозайниците се създава ларинкса като гласов орган. Ларинксът е последната творба на природата в тая област.

Има още много трептения, които човешкото съзнание не схваща. Един ден ще чуете светлината като музика. Хората възприемат физически светлината, но по-чувствителният възприема музиката, която тя носи, а при още по-голяма чувствителност човек ще възприема и разумното, което тя носи. Тогава за човека слънчевата светлина ще бъде не само музика, но и говор.

Музиката има грамадно действие. Факирите в Индия посяват една семка и за няколко часа пораства дърво, което дава плод и вкусват от него. Това става по пътя на музиката. Казват: „Това е тайна”. Тайната е в музиката. Който знае да пее, може. А който не знае да пее, не може. Думата не е за механичното пение.

Наближава 22 март, началото на пролетта. Сега всички растения се събуждат. Природата ги събужда с пение, с музика. Най-хубавите работа в света са създадени чрез музиката.

Добрият живот е музика. Човешката мисъл е истинска музика. Вие не можете да мислите добре, ако не сте музикални. Онзи, който е възприемчив, може да долови музиката, която излиза от една мисъл. Музиката трябва да ви помогне, за да възприемете високите тонове на мисълта. Само музиката може да даде на човека път за възприемане на доброто.

Който пее, става проводник на Великото в света! Музиката е най-добрият проводник на Божественото. Следователно, всички ония, които се занимават с музика, трябва да бъдат едновременно жреци на Божественото.

В бъдеще всяка песен трябва да има приложение. Трябва да разбираме отношението между тоновете, да знаем, какви тонови отношения какво действие имат върху човека. Има тонове, които разредяват, други – които сгъстяват. Като вземете тонове, които разредяват, ако е облачно, небето ще се проясни или най-малко ще се яви един отвор и ще се види синьо небе.

— Какво е действието на музиката върху човека?

— Като пее, човек привлича енергиите, които обновяват цялото му тяло. Пението дава благотворен подтик на всички органи. Ако човек пее, ще бъде здрав и ще живее по-дълъг живот. Ако не пее, ще бъде по-податлив към заболявания и ще има по-къс живот. Ако всички пеят, няма да има болен човек. Болестите ще изчезнат. Музиката е най-добрият начин за внасяне живот в човека. Да изпеете нещо добре, това значи, да живеете в света на музиката. А живеете ли в света на музиката, това не може да не се отрази и върху вашето лице.

— Кои са външните и вътрешните условия за постижения в музиката?

— За да пее човек добре, трябва да е умствено разположен, мисълта му да бъде чиста, чувствата му – топли и да няма нищо, което да го смущава. трябва човек да почувствува музиката, преди да я свири или пее.

Ако един музикант има музикална публика, той ще изпълнява музиката по-добре. Музикантът по-добре може да прояви своята музикалност пред хора, които обичат музиката, макар и те да са само двама души.

Като искаме да пеем на Господа, ще отидем при цветенцата и ще им изпеем една песен. Като извършим това, на Господа сме пели, понеже Той е в тях!

Децата в училище сутринта трябва да изпяват няколко песни и след това да почват учебните занятия.

Хармонията на сферите, мировата музика носи любов, мир, радост и Божествена мисъл. Новата музика ще бъде идейна. При слушането ù двама души, които се карат, ще млъкнат и ще се примирят. И ако някой е болен, ще оздравее.

Днес, както и всеки ден, се дава един концерт от природата и ако вечерта сте недоволни, това показва, че не сте взели хубаво място и не сте слушали добре.

В бъдеще предстои голям напредък в музиката. При пение певците ще могат да вземат до четири октави.

 

Боян Боев, списание “Житно зърно” 1942 г.