fbpx

Животновъдството допринася за климатичните промени

Животновъдството допринася за климатичните промени

Ако сте загрижени за здравето на планетата вероятно сте се натъквали на някои от следните факти и цифри: веганите спестяват средно 4200 литра вода, 20кг жито, 2,8 квадратни метра гора и 9кг въглероден диоксид всеки ден. Но може би не знаете, че отглеждането на животни е отговорно за 18% от парниковите газове, повече от всички методи за транспорт (автомобили, камиони, самолети, влакове и кораби) взети заедно. Така че можем да караме хибридни автомобили, да се придвижваме с велосипеди, да рециклираме и да пестим енергия, но ако консумираме месо, млечни продукти и яйца, въглеродният ни отпечатък си остава висок.

Влиянието, което промишленото отглеждане на животни оказва върху природата, може да бъде разделено на пет категории: отделяният от животните метан, обезлесяването, отглеждането на фуражи, използването на вода и неустойчивото търсене на животински продукти.

Влияние на животновъдството върху околната среда

Кип Андерсен и Кеган Кун финансират документалния филм Cowspiracy чрез кампания в Indiegogo, защото не получават подкрепа за него от никъде другаде. Двамата бързо разбират, че големите природозащитни организации Greenpeace, SierraClub, RainforestActionNetwork и други избягват въпросa за животновъдството и влиянието му върху околната среда. Дори и Ал Гор подценява важната роля, която промишленото отглеждане на животни играе за промянатаа на климата, твърдейки, че хората биха се „объркали” ако трябва да мислят едновременно за въглеродни емисии и замърсяване с метан.

Но истината е, че според IPPCWorkingGroup „метанът е 82 пъти по-мощен парников газ в сравнение с въглеродния диоксид”. И по-лошо. Организацията за прехрана и земеделие към ООН подчертава, че „животновъдството е отговорно за 65% от емисиите на азотен оксид – парников газ 296 пъти по-разрушителен от въглеродния диоксид, който се задържа в атмосферата в продължение на 150 години”.

Промишленото животновъдство изразходва 55% от използвната вода в САЩ, докато домакинствата използват едва 5%. За производството на 1 литър мляко са необходими 1000 литра вода, а за един килограм телешко са нужни близо 9500 литра вода. Много хора вярват, че животните, оставени да пасат на свобода, са добра алтернатива, но документалният филм поставя тази идея под съмнение.

В САЩ при фракинг годишно се използват 380 милиарда литра вода. За сравнение в животновъдството се използват 128 трилиона литра вода всяка година.

С нарастването на населението на земята, надвисналта заплаха за недостиг на питейна вода и бързото обезлесяване (с цел освобождаване на територии за земеделие и животновъдство) сегашното промишлено производство на месо просто не е устойчиво. И въпреки това 75 процента от американците твърдят, че са загрижени за околната среда, а само 5 процента са вегетарианци или вегани.

Животновъдството допринася за климатичните промени

Анализ на Университета Корнел предоставя допълнителна информация за енергийната ефективност на животновъдството и земеделието:

Средо за производството на една килокалория животински протеин се изразходват 28 килокалории. При производството на жито за всяка произведена килокалория растителен протеин се изразходват 3,3 килокалории.

Ричард Опънлендър, автор на “Comfortably Unaware: What We Choose to Eat is Killing US and Our Planet”, казва:

„На всеки акър земеделска земя можем да отгледаме между 12 и 20 пъти повее зеленуци, плодове и житни култури, отколкото животински продукти. На практика използваме 20 пъти повече земя и култури и стотици пъти повече вода, междувременно замърсявайки въздуха и реките и унищожавайки тропическите гори, само и само да имаме животни, които да убиваме и изяждаме.”

Ако желаете да направите нещо, което незабавно да окаже положително влияние върху околната среда, изглежда, че намаляването или спирането на консумацията на животински продукти, е най-доброто решение.


Преводач: Рослава Стоянова. Източник: wakeup-world.com

Публикувано с разрешението на списание “Органично”.