fbpx

За кожените обувки и вегетарианството

За кожените обувки и вегетарианството

…ако си вегетарианец и носиш кожени обувки, това е престъпление. Природата има един строг, неизменен морал, който се прилага еднакво към всички хора. Дали съзнаваш кое е морално, или не, не е важно. Един ден говедата ще те държат отговорен за кожата, от която си носил обувки. Че си купил готови обувки, няма да те оправдаят. Щом носиш обувки от кожата на говедата, ти взимаш участие в престъпленията на онези, които са ги клали. Вдълбочи се в себе си и се запитай: От крадена кожа ли са обувките ти, или не. Ако са от крадена кожа, и без пари да ти ги дават, не ги взимай.

Само светлият път на Мъдростта води към Истината. В Истината е скрит животът.

 

Откъс от “Живот и благо” – лекция от Учителя, държана на 18 ноември 1932 г., София, Изгрев.