fbpx

Благото на човечеството е ваше благо; и вашето благо е благо на цялото човечество

Благото на човечеството е ваше благо; и вашето благо е благо на цялото човечество

Помнете: Благото на човечеството е ваше благо; и вашето благо е благо на цялото човечество. – „Какво мога да направя аз, един човек?“ – Може би ти си последният, когото очакват, да направиш едно добро за цялото човечество. Хиляди хора очакват пример от тебе. Това е закон не само за физическия свят, но още за много светове. Всички очакват да видят пример от едного, както земеделецът наблюдава, дали посятата семка ще покълне. Щом покълне, радостта на всички е голяма. Всички се радват, че си пораснал. Всички се радват на една мисъл, която носи благо на целия свят. Тя ще донесе благо за цялото човечество, както и за онзи, който я е родил. Величието на човешкия характер се крие в онези мисли и желания, които човек ражда с цел да донесат благо за него самия и за всички хора. Те го правят велик и гениален. – „Бог да ни помогне да израстем!“ – Той ще ви даде само условия за развитието на мислите и желанията, които са вложени вече във вас. – „Можем ли да разрешим всички въпроси на живота?“ – Днес ще разрешите само това, което е определено. Може би от този ден зависи вашето бъдеще. Внимавайте да не пропуснете този ден.

 

Откъс от “Живот и благо” – лекция от Учителя, държана на 18 ноември 1932 г., София, Изгрев.