fbpx

При сегашното разбиране и знание, хората не могат да имат по-висока култура

При сегашното разбиране и знание, хората не могат да имат по-висока култура

Тежко е да носиш в мисълта си идеята за богатството. Аз не съм за сегашната сиромашия, но не съм и за сегашното богатство. Аз поддържам онази сиромашия и онова богатство, които ще дойдат в бъдеще. Някога ще ви говоря за бъдещата сиромашия и бъдещето богатство и за отношенията им към човечеството. Върху тях ще се съгради бъдещият социален строй и бъдещият бит на хората. Както и да гледате на нещата, при сегашното разбиране и знание, хората не могат да имат по-висока култура от съществуващата.

 

Откъс от “Живот и благо” – лекция от Учителя, държана на 18 ноември 1932 г., София, Изгрев.