fbpx

Учителя: Сега е златният век на българския народ

Учителя: Сега е златният век на българския народ

Днес трима братя посетиха Учителя. Те Го помолиха да им каже нещо за отношението на света към Него и изобщо към Братството.

Едно време, когато противниците гонеха богомилите, тогава богомилството беше в една епоха на отлив и гонението беше възможно. Сега сто чифта цървули да скъсат, нищо не могат да направят, понеже ние сме в прилив и това, дето се опитват да направят нещо против нас със законопроект, няма да стане. Следиха ме с автомобил, за да ме хванат, но не можаха – тъкмо посягаха и се явяваха пречки, виждаха, че мястото е неудобно и отлагаха. Ето така се нагласяваха обстоятелствата. Сега е златният век на българския народ и ако се изгубят и днешните условия, тогава създаването на Учението ще се пренесе в друг народ и България ще бъде на опашката и то закачена на косъм. Всички в България ще преминат през изпитания, които ще засегнат и вас, учениците, за да се види кой ще устои. Много от тези, на които съм предал знания, не ги употребяват както трябва и няма да им дам знания за електричеството и магнетизма, защото ще злоупотребят. Нека чакат с хиляди години от науката за тези закони и сили. Тази Божествена книга ще я затворя; на малцината, които са готови, ще дам, а не на всички.

Един брат запита Учителя: „Като пишат толкова неверни работи против Вас, защо не се защитавате?“

Истината не търпи оправдание. Защо ще се оправдава Истината? Няма защо да бързаме, вековете са пред нас, т.е. бъдещето е наше, времето работи за нас. Един път пътувах с един господин и той ми каза: „Знаете ли какво пишат вестниците за Вас?“ Казах му: „Бъдете уверен поне в това, че не съм ги подкупил, щом пишат така заради мен. Та един ден ще си вземат думите назад, стига човек да върши работата си добре. Във всички анали на Природата няма описан случай, дето някой да е работил с Любов и да е изгубил нещо.“

Преди няколко време дойде един брат от Плевен и спомена, че някои там са говорили лошо за Братството. Казах му, че това движение не съм почнал по лична воля, но по нареждане на Бога и затова то не е човешка работа, а Божествена и всяко препятствие, което ще се постави на пътя му, ще бъде пометено.

Дойде един младеж от варненско и сподели, че някога ми бил голям противник. Работел в мина Перник и говорел все против Учението, но му вързали езика, онемял напълно. Оттам насетне се запознал със спиритизма и видял, че съм бил на правата страна, а той – на кривата. Познал, че рита против нещо, срещу което не трябва да посяга. Всеки, който почне да се противи на Истината, ще пострада. В този момък дошла една чиста мисъл, видял своята погрешка и осъзнал, че както днес вървят хората, светът не може да се оправи.

Един свещеник от Варна идва да ми каже, че развращавам народа. Отвърнах му: „Каквото и да говориш, мисли, за да не ти дойде нещо до главата! Ето такъв е законът!“ По-късно този свещеник пътувал по влака и поради сблъскване голям куфар паднал върху главата му и го наранил. Той пак идва при мен да му кажа нещо за утешение. Казах му, че трябва да се живее по Бога и че ние сме на фронта и сме в постоянно напрежение. Трябва да се отблъскват тези вълни, които постоянно ни заливат, трябва да воюваме със стрелите на тъмнината и да бъдем постоянно будни и трезви. Това не е война с плът и кръв, но воюваме с тъмните сили на ада и не е лесно да се отбива всичко това.

Изнесъл съм много неща в беседите и лекциите, които трябва да се проучват и най-важното е ученикът да ги разбере и да ги ползва. Както мнозина, които четат от сутрин до вечер евангелията, ако знаеха как да ги ползват, биха придобили голямо богатство. От света нищо не искам.

Швейцарецът, който дойде тук, чухте ли какво каза? Че от България излизат апостолите на Новата култура.

Един брат попита: „Той откъде знае това?“

Оттам, откъдето пчелите знаят кога ще се развали времето. Казано е в Писанието: „Няма да се върне Словото, без да принесе своя плод.“ Когато ме викаха в Дирекцията на полицията, казах, че ако се опълчат и почнат да противодействат на Бялото Братство, в България ще настанат суши, наводнения, глад, трусове, репарации и най-после всичко ще стане на пух и прах. Изтъкнах им още: „Не съм казал нещо, което да не е станало, и знаете ли какво щеше да стане с България, ако не бяхме работили досега? Но ние сме работили много и то все положително!“ Днес имат малко по-добро отношение към нас, няма такова противодействие. Учението от тук ще се пренесе в Русия и там ще го приложат. В Русия ще се играе Паневритмията. Германците също ще го приложат.

Предупредих Фердинанд за четири неща: първо, през време на Балканската война казах, че не трябва да воюват със съюзниците. Ако не бяха воювали, щяха да получат Деде-Агач, Кавала. Второ, в 1914 г. казах България да пази неутралитет, защото така ще спечели, ще ѝ дадат достатъчно земя за цената на неутралитета; не ме послушаха. Трето, след като се намеси България в Първата световна война, казах в 1917 г., че тя ще изгуби и затова навреме да вземат мерки. Исках само доброто на България, но ме интернираха във Варна. После след погрома ме питаха, но казах: „Късно е вече!“ Четвърто, повтарях пред Фердинанд и Бориса, че трябва да имат добри отношения с всички държави. Дал съм методи за разните области на живота, методи за възпитание на детето и на младежта, дал съм музика, също така съм дал и Паневритмията; нека сега ги приложат. Това е материал, който е опитан, и няма какво да търсят друг метод, защото този метод, който посочвам, е в единение със епохата и трябва да се приложи.

Силата ни не е в това, че в някои други държави добре са отзовават за нас, а в това дали имаме връзка с Божественото, дали имаме подкрепата на Небето. Вече има литература, в която съм изложил всички методи и не казвам на вяра да приемат, но всичко това те могат да го опитат. Хората проповядват една свобода, която всеки може да им отнеме, а аз проповядвам една Свобода, която никой не може да им я вземе. Нека дойдат при мен най-интелигентните и най-безкористните българи и ще им кажа начин, по който може да се излезе от днешното положение.

 

Разговор с Учителя Беинса Дуно, откъс от “Акордиране на човешката душа” – том 1.