fbpx

Милостиви ли сте? – Гатанки от небето

 

Милостиви ли сте? - Гатанки от небето

Томува, който ти проси, давай, и не се отвръщай от оногова, който ти иска назаем.
(Мат. 5:42)

Преди време една приятелка ми каза, че повече няма да дава милостиня на просяците по улиците. Беше видяла как едно ромско дете, просещо пред църква, отишло зад ъгъла и дало събраните стотинки на опърпан мъж, вероятно баща му, който пък след малко излязъл от близкия магазин с шише ракия. По този повод се сетих за следната история:

Мъжът на една жена починал. Въпреки че било по време на война и имало голям глад, тя, вместо да ги разпродаде, раздала всички вещи на покойника, а за себе си оставила само едно негово топло палто, което двамата купили още преди войната.

”Нека ми бъде за спомен” – решила жената.

Тя живеела сама. Тежко ѝ било, пък и скръбта по мъжа ѝ не минавала, но се справяла някак, най-вече като се уповавала на Бога.

Веднъж, тъкмо се прибрала от нощна смяна, чула, че на входната врата се хлопа. Отворила и видяла, че на прага стои клошар. Била люта зима, а човекът, който изглеждал премръзнал, я помолил:

– Моля ви, дайте ми някоя дрешка!

Жената поклатила тъжно глава:

– Нямам нищо, добри човече. Отдавна раздадох всичко, което остана от покойния ми мъж.

– Моля ви, потърсете – настоял мъжът, – може и да намерите нещо за мен! Заради Христа и моля!

„Та нали всичко раздадох – помислила си жената, – а за себе си оставих само онова палто. И с него ли да се разделя?! Съжалявам, но няма да го дам”, твърдо решила тя, но изведнъж се засрамила: „Този нещастник стои на студа и ме моли в името на Бога… Гладен, гол… Да, ще му дам палтото, заради Него”.

Отворила раклата, извадила прилежно сгънатото палто, целунала го като за сбогом и го занесла на човека:

– Носи го със здраве!

– Благодаря ти, жено – казал бездомникът. – Да сподоби Господ с Царството Небесно твоя покойник!

Тръгнал си той, а жената крачела из стаята и не можела да си намери място. От една страна, се радвала, че заради Господа е дарила палтото, от друга страна, ѝ било мъчно, че се е разделила с последната вещ, останала от мъжа й. После изведнъж си спомнила, че няма хляб, взела последните купони за храна, облякла се и тръгнала към пазара.

Както вървяла, изведнъж видяла същия клошар, който я бил посетил по-рано, да стои до един мъж, който стискал палтото на мъжа ѝ под мишница и броял пари. Явно клошарят тъкмо го бил спазарил.

Жената ахнала – не можела да повярва на очите си. Просякът пък взел парите и тръгнал право за сергията, където продавали алкохол. Жената не издържала и се разплакала – в името на Бог дала последната скъпа за нея вещ от покойния си мъж, а тя била продадена за шише ракия.

Купила хляб и се върнала у дома толкова разстроена, че нямала сили да прави каквото и да било. Легнала на дивана, завила се презглава с едно старо одеяло и заридала неутешимо. По някое време, изтощена от сълзите, заспала. И изведнъж чула, че някой влиза с тихи стъпки в стаята и спира до главата й. Отметнала тя одеялото да види кой се е промъкнал така и замръзнала – пред нея стоял самият Христос…

Сърцето ѝ се разтуптяло, разтреперила се, а Господ се навел към нея, притиснал до сърцето Си ръката на жената и ласкаво ѝ казал: „Твоето палто е на Мене”.

И наистина, палтото на мъжа й, същото онова, което дала на клошаря в Негово име, било на гърба на Господ. И в същия миг се събудила…

Когато бях малка, най-много обичах мама да ми чете приказки. Любимата ми приказка беше „Хубавка и чудовището”. Не знам дали защото мама ми я разказваше толкова артистично, но винаги заплаквах от радост на момента, в който добротата и милостта на Хубавка побеждават отвращението ѝ от вида на чудовището и за да го върне към живота, тя му дава сърцето си.

„Любовта не заварва някого най-прекрасен – тя го прави такъв”, казват светите отци.

Преди време четох история за поет, който публикувал стихотворение, озаглавено „Любовта стига”. Под него някой написал краткия коментар: „Не, не стига”. Мисля – знам защо. Във всеки от нас има по нещо, което може да бъде изобличено, което не е за харесване, за да не кажа, че изобщо не може да бъде обект на любов, ако сме искрени. Да се принуждаваме да обичаме всичко във всички – не абстрактно, а истински, в конкретните проявления на дадения човек, с всичките му наистина недостойни за обич действия, привички, особености и дори физически характеристики, според остроумното сравнение на един любим писател, е като да караш човек да харесва вкуса на мухлясал хляб или звука на дрелката. Именно милосърдието е този инструмент на сърцето, който поправя това несъответствие. „Лесно е било едно време – казва Радой Ралин. – Имаш две ризи, даваш една на ближния си. Сега понякога е драма – ризи колкото щеш, ближен няма.” Милосърдието превръща чуждия в ближен. То прави падналата човешка природа отново достойна за обичане. То превръща любовта от умозрение в конкретно любовно действие – на грижа, търпение, толерантност и щедрост.
В този смисъл всяко проявено от нас милосърдие, независимо как се използва от човека, към когото е насочено, когато излиза от сърцето ни, бива приемано директно от Бог.

Не забравяйте благотворителността и щедростта, защото Бог благоволи към такива жертви (Евр. 13:16), наставлява апостол Павел. Защото: По-блажено е да се дава, отколкото да се взима (Деян. 20:35).

Това, че някой е злоупотребил с нашето милосърдие, не е наша грижа. За измамниците в Писанието има друг текст:

Недейте се лъга – с Бога не можеш да се подиграеш. Каквото посее човек, това и ще пожъне (Гал. 6:7).

 

“Гатанки от небето”, Ивинела Самуилова
Сайтът на книгата: gatankiotnebeto.blogspot.bg
Сайт за поръчки на книгата: hermesbooks.com/gatanki-ot-nebeto.html

Статията е публикувана в партньорство с издателство “Хермес”.