fbpx

За вегетарианството и поста от Ваклуш Толев

лимец

По повод предстоящото начало на коледните пости – Ваклуш Толев за вегетарианството и поста:

Вегетарианството е да избегнете вибрациите, които животното има, най-вече неговата страхова вибрация.

Вегетарианството е потребно, но потребата трябва да бъде вътрешен иск, за да може енергията на Духа да снеме тежестта на земното притегляне.

 

лимец - нива

Вегетарианството не е това, което светът счита – не е да не ядете това или онова. Потребата от култура на физиологията ви е да изградите възможности духовните центрове у вас да почнат да приемат лъчите на бъдещето.

При изсипването на Голямата енергия центровете на Кундалини трябва да бъдат готови. И когато не е подготвена вашата система на Кундалини в неговите седем центъра, тогава се налага културата на физиологията, на астрала, на ментала, на Причинността, на Мировото знание и виждане на човека.

 

IMG_0395-2

Какво е постът? Народът си го казва с простата дума “говея”, т.е. пазя се от нещо и оттам думата Заговезни. Трябва да се лишите от нещо, за да направите пост.

 

нива с лимец

Но постът не е само в храната. Смисълът на поста е в нещо много по-голямо. Постенето е пестене на личната енергия в безумни мисли. Затова се свързва с пустинножителството – когато човек се е отдръпнал вътре в себе си; когато пустинната тишина трябва да бъде разговорена единствено с душевния шепот, и да не дадем власт на онова, което ни разгневява и излиза, нарушило бреговете.

Постенето се прави за вътрешна чистота и всеотдайност към Бога.

 

лимец

Човекът има вътрешна потреба от хигиена на мисъл, хигиена на желания, хигиена на приложение. Постът е една дълбока вътрешна хигиена, вложена в човека, употребена от човека, станала обряд и изпълнена като поведение.

Постите са едновременно душевност, мисъл и воля; идейно мислене, а не само предмет на самосъхранение.

 

лимец

Постенето е нравствена висота и духовна чистота. …една опора, когато човек още не е Дух.

При пречистването постепенно в астрала се създава вътрешна организация. И човек може да започне да придобива съзнание по време на сън.

 

класове лимец

Може ли човек цял живот да пости? Всякога, когато почувства вътрешна нужда – не само когато скръб го сполети, не само като идея за разкаяние и прощение. А като идея за тържеството, че са придошли силите, че е гостувал Божият Дух и че сме били достатъчно чисти, за да се облечем в Неговата дреха.

Може човек един ден да пости, може 40 дни да пости, но да пости като идея, като вътрешен принцип, като същност, като огън!

 

нива с лимец

Постът може да бъде виждан и като етична, и като метафизична, и като ритуално-приложна същност на всяко учение.

Съответните религии свързват поста с основателите си – с Богоподобните, със Сина Божий. За да може мотивираното съзнание да облекчи и премахне тревогите, когато вътрешният мотив не е така властен в душата на човека.

 

лимец

Тогава казват: “ Ето ви: предколедни пости; ето ви великденски пости” . И тогава човек го свързва с една велика мистерия – мистерията на Рождеството, мистерията на Възкресението. И така може да удовлетвори и ум, да упражни и воля, за да го осъществи.

 

нива с лимец

Това е една схема, която обосновава приложното с мистичното, за да бъде и пътят на изповедника лек, и делата му благотворни.

В този смисъл може да бъде разглеждан постът – като една дълбока вътрешна хигиена, вложена в човека, употребена от човека, станала обряд и изпълнена като едно повеление, макар че не я намираме в десетте Божи заповеди. Значи тук има нещо друго – тя е повече от една заповед!

 

limec-3

Идеята за поста, идеята за въздържанието е основна в изграждането ни като пътници към Божия дом, към онова инициране, за което е определен човекът.

С това искам да ви пожелая благодатни, леки и снежно-избелващи дни на пости и леко ходен път към нашето Богоподобие!

 

Ваклуш Толев, www.nur.bg