fbpx

Религията като връзка – позитивни размисли

Религията като връзка - позитивни размисли

Религия означава връзка. Може да кажем връзката с Бог или както казва Учителя Беинса Дуно – връзка на мъдростта и любовта.

Звучи съвременно религиите да са измислени с цел да държат хората под контрол. Това е съвременно разбиране пренасяно в миналото. А може би религиите са носели светлина и истинска връзка, когато са били приемани духовно, а не материално. Със задълбочаване на светогледа, който вижда само света, а не духовните връзки и причини зад нещата – тогава се скрива и онази светла страна на религиите, ученията и всички добри практики, обръщащи ни към добрия духовен свят и светлите невидими същества.

И ако религията е връзката с Благия Бог, ако религията е връзката между мъдростта и любовта, тогава остава само да пожелаем повече светла и истинска религиозност. Повече мъдра проницателност, която да проправя път на любовта.

 

Калоян Гичев, 16 ноември 2015 г.