fbpx

Чудото на празника

Чудото на празника

Чудото на празника

Предстои едно чудо 🙂 – чудо, което ние можем да сътворим. Може да създадем нещо между радостите, веселието, подаръците, усмивките, симпатиите, антипатиите, чувствата и постъпките. Някъде между всички светлини на празника имаме тази чудесна радост – да сме творци на нещо вълшебно – да сътворим чудо. Това чудо е толкова вълшебно, че то грее отвътре, озарява, осветява, топли. Може да го сътворим вътре в себе си – да се роди в нас. Рождество!

Това чудо, разбира се, ще се сътвори със светлите сили, но ние трябва да сме активни, за да съдействаме съзнателно да се роди в нас. То няма да може да бъде видяно отвън, но така ще грее в нас, че ще промени целият празник, всички дни и не само нашите, а и на хората, с които сме свързани.

Това чудо е и тихо – понякога в глъчката и веселието може и да го подминем и то да се роди далеч от големите неща – в една малка ясла. Пред нас е отговорността да преживеем празниците добре, да се радваме и споделяме и същевременно да обърнем внимание на раждането на това чудо. Колкото повече вътрешно внимание и копнеж приложим – толкова озарението ще е по-светло.

Сега е лесно – като че цялото Небе гледа към нас и притихнало очаква раждането в нас на Любовта.

Да си пожелаем да носим надеждата за раждащото се чудо вътре в нас! Да си пожелаем да може да се поздравим с Рождеството на Любовта!

И в смисъла на думите на Апостол Павел – не ние, а Христос в нас.

Светли празници!

 

Калоян Гичев, 18 декември 2015 г.