fbpx

Песен за доброто – от децата в училище Изгрев
Песента е част от празничното тържество на училище Изгрев.