fbpx

Храмът на Руми е сърцето

Храмът на Руми е сърцето

Храмът на Руми е сърцето

Персийският мъдрец е безценен за нас и когато говори, и когато мълчи

Често пъти откриваме думите му – например в социалните мрежи, и в нас се разлива топлина. Идват сякаш точно навреме в моментите, когато ни е трудно, тъжно или самотно… В моментите, когато ни трябва подкрепа.

Руми – цялото му име всъщност е Мевляна Джалал ад-Дин Мухаммад Руми, е действително един от най-цитираните, най-често споменаваните извори на духовна мъдрост. При това иранският поет и философ е живял в толкова далечния вече ХІІІ в. Но сякаш езикът, който е използвал и преди седем-осем столетия, е език универсален. Език на любовта.

Спокойно можем да кажем, че Руми се превръща в светец още приживе. За огромното уважение, с което гледат на него съвременниците му, говори и титлата Мевляна, която се превръща в неразделна част от името му. С нея всъщност се показва, че той е водач, предводител на душите, които са му поверили пътя си към Познанието. Когато пък напуска тялото си в Кония – точната дата, 17 декември 1273 г., предсказва сам, хора от много различни народности се стичат, за да изкажат уважението си от мъдреца, който ги е учил на любов. Руми вече е легенда.

Популярността му днес се дължи и на още един факт – възраждането на интереса към дервишите събуди и жаждата от познание към делото на мистика. Точно той е създателят на Ордена на танцуващите дервиши. Мъдрите мисли, на които се наслаждаваме най-често, обаче са само част от искрящия образ на Руми. Във времето, когато Второто Българско царство е воювало за независимостта си, Руми говорел за това, че ако разбием атома, ще открием в него умален състав на Слънчевата ни система. Цар Иван Асен ІІ се възкачва на престола и се превръща в най-великодушния европейски владетел, като освобождава пленените при Клокотница воини, а Руми описва в мистичните си откровения как Земята се върти около Слънцето – три столетия преди да го стори Коперник…

Има схващане, според което въплъщението в тяло на особено просветлено съзнание води до изблици на светлина по цялото земно кълбо. Може би времето на Руми е точно такова… За силата на тази светлина свидетелства фактът, че тя практически продължава да ни сгрява и днес, да ни помага да търсим и откриваме истината за себе си и света.

Представете си само, влиянието на Мевляна е толкова силно, смята се, че идеите му намират отзвук в цялата западноевропейска култура от по-късните столетия. Любовта и схващанията за живота на Руми намират дом например в някои от пиесите, създадени от Шекспир, посланията му се откриват и в приказки на Андерсен.

И въпреки че дори най-малкото късче от творчеството на Руми е в състояние да ни вдъхнови и да ни накара да премислим, да преподредим досегашния си живот, творчеството на родения в несъществуващия вече град Балх мъдрец е огромно. Най-важното му произведение се нарича „Духовни стихове” и е грамадна поема в шест тома. Стиховете в нея се редуват с анекдоти, цитати от Корана, разкази за пророците, много легенди и истории. Точно „Духовни стихове” или „Маснауи-е Манауи“ е считана от мнозина за втората по важност книга в Исляма след Корана.

Може би е време и ние сега да отворим наследството на Руми. Да почерпим от светлината, която все така струи от творчеството му. Ето няколко кратки напътствия от суфи мистика, включени в книгата „Светлина в душата” – преводът е на Ивайло Хранов.

Знайте, че най-добрите хора са онези, които са в служба на другите.

Или говорете добро, или мълчете. Бъдете търпеливи към хорските несгоди.

Вярата е красотата на душата. А душата е самото безсмъртие.

Видимото тяло е сътворено, за да си иде накрая. Но смисълът ще пребъде.

Всеки си представя невидимите неща според онова, което познава.

Светът е капан, а желанията – примамката в него. Отбягвайте капана на желанията.

Ако облаците не плачат, как ще се смеят цветята?

 

Краси Проданов, www.facebook.com/SlncevaHrana