fbpx

Ваклуш Толев за Рождество Христово – 07.01.

Ваклуш Толев за Рождество Христово - 07.01.

Ражданията са благодатта, която Бог е вложил в човека – тайната не е раждането, тайната е Рождеството!

Раждането е трансформация на космична енергия в човека. А харизмата за Рождество е една безспорност, която християнството много добре мотивира – Рождество Христово, а не Иисусово. Защото Христос е Мирово съзнание, а Иисус е планетна личност. Харизматичният дар е сложен в Рождеството, не в раждането! И затова: Дай ни сили да работим за светлото Рождество на Космичната мъдрост между човеците, като забравим отделното раждане.

Раждането е на човека, а Рождеството е на Христос.

 

Ваклуш Толев за Рождество Христово - 07.01.

Рождеството е една велика тревога в човешката история!

И ако не забравим отделното раждане, не можем да одухотворяваме личността си. Така че основната тайна е хармонизация на раждането и
Рождеството за единодействие. Ако не се хармонизирате именно с Рождеството като Космична даденост, ще имате само отделно раждане като его-развитие. Защото Рождеството прави Космичен принос, не личен.

Раждането е тайнство, Рождеството – Път

 

Ваклуш Толев за Рождество Христово - 07.01.

Раждането е исторически дар, Рождеството – духовна провиденция!

Раждания има всеки ден, а Рождества – през хилядолетия. Рождеството нарушава, то е един смут, една велика тревога в човешката история. Рождеството е белег, че нещо става в света, както в цялост като социална даденост, така и в личностното битие на вътрешния му живот – и в Космичната изява да се осъществи Божеството като Духовна вълна. Рождествата в идеята за Единия, Който носи Духовна вълна, макар и през хилядолетия, ще идват, докато се осъществи целостта: човек и Бог в единство!

Рождеството е духовно поведение и израз на Духа, който преобразява човека Иисус в Помазаника Христос.

 

Ваклуш Толев, www.nur.bg