fbpx

Въздействието на музиката върху човек в кома от духовно-научна гледна точка

Въздействието на музиката върху човек в кома от духовно-научна гледна точка

Антропософската музикална терапия предоставя част от възможностите на антропософски ориентираната медицина да въздейства превантивно, терепевтично и оздравително върху човешкото тяло и душа.

Няколко думи за антропософската медицина…

През юни 2013 г. в Брюксел, антропософската медицина, която е част от комплементарната и алтернативната медицина, е защитена в Европейския парламент със следните факти: 67 на сто от населението на Европа използва алтернативна медицина, в това число и антропософски ориентирана медицина. Това е медицина, която има 0.05 % странични ефекти, дава една по-голяма преживяемост при онкологични заболявания, което се базира на изследвания на лекари от Швейцария, Германия, Франция, където има и няколко университета, както и катедри по Антропософска медицина. Над 5 хиляди антропософски лекари работят по света и около 30 хиляди лекари и терапевти изписват антропософски лекарства. Има 25 клиники по света по антропософска медицина.

Духовно развиващият се човек естествено започва да търси причините за здравето и болестта. Тези причини са били търсени още в древността и тогава е съществувало лечението в храмовете. Цялата мистерия на медицината е била там. Начинът на лечение се заключавал в това, че всеки, който е оставал там и е познавал мистерийните ритуали, е получавал в образи, както причините за своята болест, така и насоките за своето лечение. По-късно Хипократ извежда тази езотерична медицина извън вратите на храма и тя става екзотерична…

В 20-и век. Рудолф Щайнер основава Антропософията /“антропо“ – човек, „софия“ – мъдрост, т.е. „мъдростта за човека“/ . В продължение на десетилетия практическата област на антропософската медицина се развива, стъпка по стъпка, под влиянието на самия Рудолф Щайнер и неговите лекционни цикли /„Откровения на кармата“, „Окултна физиология“, „Окултна психология“ „Човекът в светлината на окултизма, теософията и философията“, провежда курсовете по Духовна наука и медицина през 1920 г., курсовете за млади лекари, цикъл „Пасторска медицина“, „Основи на едно разширено лечебно изкуството“ и други/, съвместно с друга голяма личност – д-р Ита Вегман. Представени са основните духовно-научни принципи за същността на човешкото същество, за значението на космическо-земните ритми, за 12-те сетива и други.

„Основни характеристики на това лечение са, че лечителят въздейства чрез своята душевност, чрез топлината на своята душа и че душата е една кондензирана любов. Използвайки природните средства от трите природни царства, лечителят всъщност прилага кондензираната светлина, каквато е природната субстанция.“ /д-р Тр. Франгов/

Антропософската медицина използва и артерапията – рисуването и музикалната терапия, също стъпвайки на основните принципи, изведени от Рудолф Щайнер, описвайки човешкото същество като цялостно космическо-земно творение. Постига се дълбинно въздействие върху човешката душа, а оттам и върху целия човешки телесен организъм. Защото много от заболяванията възникват от това как се отнася душевното тяло спрямо физическото тяло. Част от лечебната сила идва от работата с лечебната евритмия и с личната работа с биографията.

* * *

Следните мои мисли се пробудиха от случай, който скоро беше обсъждан в социалните мрежи – малкия Филип, който е в будна кома и един от начините, който е препоръчан от лекар-невролог е да се въздейства чрез музика.

Ето какво казва Любка Мюлер – практикуващ музикотерапевт, музикален педагог и преподавател по ритмика в град Дрезден – Германия, за тежките случаи, при които музикотерапията е дала положителни резултати: Това са случаите в интензивното отделение с пациенти в кома. Там трябва да си много сигурен какво правиш, защото болните понякога не реагират, но трябва да се борят. Случвало се е пациент да не показва никакви реакции в продължение на 2 месеца, но в резултат на постоянното въздействие с музика започва да дава признаци на живот като леко намигане, някакъв малък жест, отваряне на очите или обръщане на главата в посока на звука. Така ни дава знак, че се свързва с това, което чува. Изключително труден процес, който изисква много търпение, професионален усет, голяма наблюдателност.

От гледна точка на човешката конституция, според онова което знаем от антропософията, в процеса на сън, нашият Аз /Духовното тяло/ и нашето Астрално тяло са свързани с тънка нишка с Етерното и Физическото ни тяло. Последните две остават тук, докато Азът и Астралното тяло са в Духовния свят. “Нишката” която свързва телата е като мост между Земния и Духовния свят. Там, от Духовния свят нашите тела черпят сили, образи, картини по време на нощните си пътувания и именно те благотворно се впечатват в етерните ни тела и действат оздравително. Там, в Духовният свят е и светът на първообразите на изкуствата. Душата черпи сили и от тях не само при нощния си сън, но и по време след смъртта и едно ново раждане.

Комата е също едно сънно състояние, в което нишката между Духовния свят и Земния свят или е изключително “изтъняла” или е напълно прекъсната. Азът на този човек, заедно с Астралното тяло, образно казано, не желаят отново да се върнат в това човешко тяло. От една страна това е едно решение на самата човешка душа. Но тук, на Земята, ние сме длъжни да се борим за земния ѝ живот… Това поражда размисли – докъде е нужна нашата намеса, и докъде трябва да се съобразим с избора на тази душа?! Разбира се, всеки родител, и аз самата като мaйка, бих се борила с цялото си сърце за живота на децата си! Това е импулсът да върнеш живота на любимото ти същество!

От друга страна какво може да се направи, за да се подпомогне този Аз да вземе решението и да се върне? Как може той да бъде “стимулиран”, “повикан” обратно тук, заедно с Астралното тяло, и чувствата, които да събудят отново за реален душевен живот физическото и етерното тяло, които всъщност реално вегетират. Ако нишката е напълно прекъсната – как да бъде възстановена? На практика това се случва като етап от смъртта, но тук етерното тяло остава и все още поддържа живо физическото тяло. Ако е прекалено изтъняла – как да бъде укрепена, така че двете тела по нея отново да бъдат поканени да се завърнат в спящото тяло?

Интересен факт е, че например във Валдорфските училища в сутрешния римичен кръг “събуждането” на детските тела става отдолу-нагоре, т.е. от пръстите на краката, нагоре по крайниците, до главата, обратно на стандартните практики – да раздвижим първо главата, раменете и т.н. Това не е случайно, защото при събуждане Азът и Астралното тяло навлизат първо през долните крайници. Това е добра препратка именно да стимулираме оттам най-силно жизнените сили, за да се отвори пътят за “завръщането” при човек в кома.

Какви са възможностите да се въздейства чрез музиката? Според Рудолф Щайнер музиката е единственото изкуство, което ни свързва директно с духовния свят, когато ние творим музика я творим заедно с духовния свят. Всяко друго изкуство реално се явява имитация на света. Всички други изкуства, освен музикалното, имат образец във физическия свят. Те се опират на представите дошли през сетивата ни, макар и идеите да имат своите праобрази в Духовния свят. Докато музикалното изкуство е израз на самата човешка воля. Музикалните творби трябва отново да бъдат пресъздавани и в това непрестанно пресъздаване се отразява постоянната ни връзка с Духовни същества – те живеят в звука. Първообразът на музиката се намира в Духовния свят, в който човек се потапя с астралното и Азовото си тяло по време на сън и физическата музика е само отражение на духовната действителност. В етерното тяло са запечатани тези духовни трептения. При слушане на музика или при свирене на музикален инструмент става раздвижване на запечатаното между етерното и астралното тяло. Този „спомен” се среща с реално възприетото в момента. С астралното тяло ние вдишваме, а с етерното тяло отправяме вдишания въздух отново навън, така се осъществява едно ритмично взаимодействие между астралното и етерното тяло. Пеенето, музицирането, слушането представят тази пулсираща картина. Музикалното удоволствие почива върху правилното съгласуване на хармониите, които човекът е донесъл със себе си от Духовния свят, със звуците и мелодиите оттук. Когато тоновете отвън съответстват на тоновете отвътре /които нашата душа е донесла от пътуването между смъртта и едно ново раждане/, достигаме до преживяване на музикално удоволствие.

Музикалното възприемане и музициране, и дишането от друга страна са взаимно свързани процеси. Между ритмичната, нервно-сетивната и веществообменната система се осъществява взаимодействие. То се отразява върху всички физически процеси. Ритъмът се основава на взаимовръзките между пулс и дишане: осемнадесет вдишвания в минута, и пулс, който е средно седемдесет и два удара в минута или това е съотношението едно към четири, което дава възможност за модифициране и индивидуализиране при работа с ритъма според потребностите на всеки индивидуален човешки ритъм, и взаимовръзка между дишането и циркулацията на кръвта. Дихателната струя и кръвната циркулация на чисто физиологично ниво дават образност за движението на мелодия и ритъм. Чрез музиката се постига непрекъсната етерна циркулация в трите системи.

От гледна точка на антропософската музикална терапия духовите инструменти подкрепят мисленето, струнните – чувствата /средната част/, ударните – нашата воля /крайниците/. Пак е общо казано, защото винаги е важно да се погледне индивидуално към всеки човек и той да се възприеме в неговата цялостност. По отношение на комплекса мислене-чувстване-воля, представата е свързана с възприемането и звуковият образ на мелодията, чувствата съответстват на хармонията, волята – на ритъма, а музикалната форма съответства на цялостния човек.

И така, как може да обобщим всичко казано дотук – през крайниците /веществообменната система/ при човекът в кома Азът и Астралното тяло могат да бъдат фино поканени да се завърнат в спящия човек /. Заедно с това нежната хармонична струнна музика може да продължи “събуждането” на ритмичната част, заедно с това да стимулира дихателните процеси и оттам – цялостната циркулация на кръвния поток в човешкото тяло. Последно ще “се събуди” главата /нервно-сетивната система/, което може да се случи с нежна мелодична музика на флейта…

Музиката се явява мост между Душата и тялото. Онова, което Душата помни от Духовния свят, ние ще се опитаме да пресъздадем около спящото тяло, за да я поканим отново да се върне!

Пожелавам на малкия Филип от сърце скорошно пробуждане и завръщане сред семейството му!

* * *
С радост искам да ви поканя в нашите фейсбук-групи, в които сме създали богата библиотека:

Антропософска медицина

Антропософията – път на познание и живот

 

Дорина Василева – антропософска лечебна педагогика и социална терапия

vedrinaeu.alle.bg