fbpx

Рудолф Щайнер за белтъчното хранене

Рудолф Щайнер за белтъчното хранене

За да си създадете по-пълна картина, ми се иска днес към обсъждания въпрос за силното въздействие на отровите, да добавя въпроса за това, което се открива в повече или по-малко здравото тяло при хранене. Често съм говорил за храненето; въпреки това отново ще го обсъдим, вземайки предвид обсъжданото последния път.

При хранене човек приема основно три или четири вида продукти. На първо място от хранителните продукти – това е белтъкът, с който се запознавате най-добре, като вземете кокошо яйце. Белтъкът се произвежда, както от растението, така и от животните или човешкия организъм. Както на човешкия, така и на животинския организъм за производството на белтък са необходими не само силите, които този организъм притежава; на животинския и човешки организъм е нужен и белтъкът, който – при това съвсем самостоятелно – произвежда растението. Човешкият организъм използва също и животински белтък. По отношение на белтъчините самата съвременна наука попадна в неловко положение; защото само преди двадесет години учеха, че за ден на човек е необходимо да приема поне по 120 гр. белтък за да бъде здрав. Храненето като цяло беше ориентирано така, че на човека се предписваше определена диета за получаване от организма на необходимото количество белтъчини. И така, смяташе се, че са необходими 120 гр.

Днес науката отново се върна към проблема. В настояще време и е известно, че ако човек употребява в храната толкова много белтък, това способства не здравето, а болестта; защото значителна част от белтъчините в храносмилателната система на човека загнива. Вследствие на ежедневната употреба на 120 грама белтъчини от човешкия организъм, в червата постоянно се образува нещо подобно на гниещо кокошо яйце, което подлага на силна интоксикация съдържанието на стомаха и страшно го замърсява; токсините преминават после в организма, преминават в тялото. При това, покрай образуването в организма на вещества, способстващи в по-късна възраст развитието на така наречената атеросклероза – калцирането на артериите – атеросклерозата се появява главно от прекомерната употреба на белтъчини – човек, освен това, става извънредно лесно податлив на всевъзможни инфекции. Човек толкова по-малко е подложен на опасност от инфекциозни заболявания – разбира се, необходимото количество той все пак трябва да понесе – колкото в по-малка степен употребяваните от него белтъчини са в повече. Който употребява твърде много белтъчини, доста повече е подложен на такива инфекциозни заболявания, като дифтерит, едра шарка и чума от този, който употребява не толкова много белтъчини.

Показателно е, че днес съвременната наука учи, че са необходими не 120 гр. белтъчини, а само от 20 до 50 гр. Както се казва, това е необходимата за човека ежедневна порция. Ето с каква бързина мени възгледа си науката – само за две десетилетия. Следователно, вие виждате колко струват тъй наречените «научни» твърдения. Ако ви се наложи да се занимавате с този въпрос, вземайки в ръцете си енциклопедичен речник с двадесетгодишна давност, в съответната статия вие бихте прочели, че са ви необходими 120 гр. белтъчини; но запознавайки се с по-късни издания, вие ще прочетете: необходими са само от 20 до 50 гр., ако приемате повече, ще се разболеете. И така, вие виждате, как всъщност стои работата с научните истини. Сведения за това, какво е истинно и какво лъжливо, човек получава в зависимост от това, кое издание на енциклопедичния речник му е попаднало в ръцете. Всичко това показва, че за проблемите, в които е задействано духовното начало, ясни представи по този път не могат да се намерят. За тези, които истински се занимават с дадения проблем, това, разбира се, дава повод да изследват духовното начало, за да разберат процеса, протичащ в човека при приемането на белтъчини. Последните представляват този вид хранителни продукти, които безусловно трябва да се преработят в червата, в долната част на тялото, в корема, при това самата тази долна част на тялото трябва да притежава силата за преработката на белтъчините. Знаете, че белтъкът, особено ако става дума за пресен яйчен белтък, е наполовина течен. Всеки белтък е наполовина течен. Към всичко, намиращо се в полутечно състояние има достъп човешкото етерно тяло. Човешкото етерно тяло не може да има работа с това, което е твърдо, а само с това, което е течно. Следователно, човек трябва да приведе в течна форма всички тези продукти, които приема.

Ще кажете: ако човек яде сол, захар или нещо подобно, те са твърди. Но пък веднага се разтварят! Именно за това имаме слюнка, отделяна от жлезите в устната кухина.

И така, вие виждате, че човек напълно би могъл да мине с много малко количество белтъчини. В днешно време това е вече известно на науката, но преди с белтъчини направо се преяждаше, особено децата. Днес наблюдаваме тези деца, които в седемдесетте и осемдесетте години (на XIX век) преяждаха с белтъчини; днес те страдат от атеросклероза, калциране на артериите или вече са умрели от атеросклероза. Вредата нанесена чрез някои действия, се открива по-късно, а не веднага; не, тя може да бъде открита значително по-късно.

Може да се каже: ако белтъчините не се преработват в организма, а именно – не се преработват в корема, те имат склонност към загниване. Действително, ако в нас се намират белтъчини неподложени на нормална преработка, в червата ни присъства нещо подобно на развалени кокоши яйца. Вие познавате мириса на развалени яйца, нали господа? Работата е там, че човек вътрешно отделя в своето тяло тази миризма на развалени яйца, ако приема твърде много белтъчини. Той изцяло се прониква от тази миризма. Ако кокошите яйца стоят дълго, те се вмирисват, развалят се и издават миризма на развалени яйца. Оставащата непреработена в тялото част от белтъка също, разбира се, започва лошо да мирише, да вони; но другата им част, подложена на преработка не мирише лошо и бидейки очистена, преминава в тялото. В това се състои работата на етерното тяло. Етерното тяло присъства заради това, да преодолява и отстранява възникващата гнилостна миризма. В човешкия организъм етерното тяло изпълнява ролята на борец побеждаващ загниването. Загниването, гниенето се преодолява в човека посредством етерното тяло. Когато след смъртта човек се лишава от своето етерно тяло, той започва да гние. В дадения случай вие, така да се каже, можете чрез допир да усетите: човек не гние докато е жив; но веднага след като умре, започва да гние. Поради какво става това? Поради това, че ако човек е мъртъв, етерното му тяло е излязло навън! Следователно, етерното тяло представлява тази част от човека, която препятства гниенето. И така, в нас постоянно тече борба с гниенето и това, което се бори с гниенето е етерното тяло.

 

Откъси от трета лекция на Рудолф Щайнер от цикъла “Природата и човекът от гледна точка на духовната наука” – Дорнах, 23 януари 1924 година.