fbpx

22-ри март – празникът на пролетта и на училище „Изгрев“

22-ри март – празникът на пролетта и на училище „Изгрев“

На 22 март училище „Изгрев“ чества своя патронен празник. Празник не само за нас, но и за цялата природа, която започва своята пролет. Празник за всички, в които има надежда и устрем към събуждане на доброто.

Честита Пролет!

За поздрав към всички споделяме мисли, свързани с пролетта и песента „Грее, грее“ в изпълние на децата от училище „Изгрев“

 

Пролет е това, което лети.

Пролетта е изгрев.

Пролетта е едно благословение.

Пролет да е, да изгрее слънцето, да се дадат условия на всичките хора да се проявят тъй, както те са създадени.

Всеки човек трябва да отвори своята душа, за да види светът какво има там, тъй както Природата всяка пролет отваря своята душа

Как ще познаете сърдечния човек? – По това, че и в най-студения зимен ден той излъчва топлина. Само той може да бъде по риза, без да усеща студ. Той прилича на вечна пролет, в която всичко цъфти. Следователно, разумен човек е онзи, който излъчва светлина. Сърдечен е онзи, в душата на когото цари вечна пролет

Щом дойде пролетта, ние ще излезем вън от себе си, ще бъдем полезни на ближните си. Любовта към ближния е пролет.

Работете, докато сте в пролетта на своя живот!

 

 

Песен „Грее, грее“

Грее, грее, грее светлината,
грее, грее, грее светлината,
грее, грее, грее светлината,
грее, грее, грее светлината,
грее, грее, грее светлината,
грее, грее, грее светлината,
грее, грее, грее, грее, грее.
На тревите, на водите,
на цветята, на децата
радост носи за сърцата.
На тревите, на водите,
на цветята, на децата
радост носи за сърцата.

 

 

Мислите са подбрани от беседи на Учителя Беинса Дуно.