fbpx

Буда в светлината на Христос

Буда в светлината на Христос

От съвременна гледна точка Буда (Гаутама) и Христос са различни същества – едва ли не основатели на религии. Дори някак абстрактни – родени еди си кога, умрели еди си кога, казали еди си какво. Дори се стига до там, че когато се цитира Христос – това навява някакво сектанство, докато цитирането на Буда е модерно. Така се е получило, че в днешно време мисленето е станало абстрактно-мъртво. Много често сме приели дадени изрази като форми, без да се задълбочаваме в смисъла. Тук може да дадем пример с “да чукна на дърво” – това навярно е древна практика, която в днешното време така е изгубила смисъл, че е останала една дреха само. Някога може хората да са виждали в дърветата живи същества и духове и така са ги повиквали, вероятно това се е правило ако не на специални дървета на силата, то поне с живи, а не на бичени, циклени, лепени и лакирани елементи. Кой знае 🙂 Но днес това съществува като реакция и се прави, без да има осъзнато съдържание. Това може и да е за добро, но идеята е, че в нас има много останали такива форми с изгубено съдържание, които определят живота ни. Съвременното мислене трябва да се обнови и оживи – да излезе от мъртвите абстракции и да прави повече живи връзки между всичко.

Тук е моментът да отбележа, че сегашното разглеждане е плод на разумно мислене и на сведения от духовната наука.

Нека да разгледаме Буда, но за да го разберем – трябва да го заобичаме. Нека си го представим живо, в образ на човек. Нека дори да си го представим преди още да стане Буда. Тогава той е бил принц и е бил бодхисатва. Бодхисатвите са същества подпомагащи еволюцията на човечеството. В даден живот един бодхисатва се превръща в Буда и спира вече да се преражда в тяло, започвайки да действа като сила отгоре (от духовния свят). Това се е случило и с Гаутама, който около 6 век преди Христа става Буда. Това издигане до Буда е свързано с мощен духовен импулс. И Буда дава учението за състраданието и любовта. Той преживява нови духовни импулси и след това те вече са достъпни за всички ни, но той е първият, който ги е преживял в човешко тяло.

Нека още малко да си го представим – с най-чистите и светли краски, в които можем да обгърнем образа му. Гаутама Буда, благодарение на него, сега ние имаме някои блага – може да изпитаме състрадание, да потърсим освобождение. Това е едно от най-светлите същества. Може да се опитаме да осъществим лична връзка с него, да благодарим и да се помолим. Разбира се, без да забравяме, че Буда не е Бог Отец – непроявеният Абсолют. И ако някога Буда е ходел по земята той и днес действа, но отгоре, без физическо тяло и се грижи за еволюцията ни. Сега има друг бодхисатва, който предстои да стане Буда. Това е известно на различните будиски традиции и на езоеричното Християнство. Според данни на духовната наука Орфей също е бил бодхисатва и преминал в степен Буда на Рила планина.

Сега нека насочим погледа и към Исус Христос. Нека си представим Исус преди кръщението в реката Йордан. До тогава Духът все още не е слязъл в него и той все още е само Исус. След кръщенето вече имаме Исус Христос или Христос Исус. Тук нямаме издигане на същество от една степен в друга, а спускане на Христос в Исус. Нека си представим тази картина живо. Това е събитие, за което се говори в много духовни традиции до това време, че някой ден Вишвакарман (според индийската традиция) или Аура Маздао (според Заратустра) или Месията според юдеизма ще слезе от висините в един човек. Това събитие е очаквано от посветените. Интересно е, че трима мъдреци от Изток идват да се поклонят на бебето Исус. Те не идват на река Йордан при кръщението или на Голгота при разпятието, а идват при раждането на Исус. Те идват да се поклонят на своя учител. Значи, тук в бебето е някой, който им е учител. Въпросът на кого идват да се поклонят в бебето Исус е съвсем на място. Те следват звездата и тя ги отвежда. Носят и дарове – тези трима царе-мъдреци (влъхви) от Изтока. Отговорът на духовната наука е, че това е един от големите учители на изтока Заратустра, който има за задача да подготви тялото за идването на Христос.

И сега след тези картини, които изследвахме нека се опитаме да помислим кой е Христос. Ние знаем, от Евангелието на Йоан:

В начало беше Словото, и Словото беше у Бога, и Бог беше Словото. То беше в начало у Бога. Всичко чрез Него стана, и без Него не стана нито едно от онова, което е станало. В Него имаше живот, и животът беше светлината на човеците. И Словото стана плът, и живя между нас, пълно с благодат и истина; и ние видяхме славата Му, слава като на Единороден от Отца.

Слово в случая може да разгледаме като мироздание, космос, каквата е и думата “логос” в гръцкият текст. Думата Слово на български е хубава дума и означава много повече от думи и реч.

С тези думи, Йоан още от начало ни въвежда за какво ще става дума – не за някой напреднал човек или адепт, а за това, че слиза в едно тяло – цялото проявено мироздание. Това е нещо надхвърлящо всичко. А мистерията на Голгота е централно събитие в човешката еволюция. Разбира се, тук далеч не става въпрос за религии или други разделения, до които лесно може да попаднем в едно повърхоностно разделяне на будизъм, християснтво, хиндуизъм и т.н.

Ако природните явления и сили са във връзка независимо, че едините са открити от арабски учени, други от индийски, трети от американски, японски, европейски и т.н. Те са във връзка и би било смешно и трагично да бъдат обослувени според това и да се спори кое е по-вярно. Ами те всичките са детайли от картината. Магнетизмът не е еднакъв на силата на земното притегляне, нито на промяната в агрегатните състояние, но всички те са част от цялата картина.

Така е и с духовните събития в света. И сега ако Словото слиза в плът и Заратустра отива да помогне за това и ако учениците му го разпознават и идват да му донесат дарове. То тогава съвсем живо може да си помислим как всички най-напреднали посветени са имали някаква представа за случващото се, особено предвид, че в древните писания на различните традиции се очаква такова събитие.

Тогава може ли да допуснем, че Буда ще пропусне такова събитие. Духовната наука (Антропософията) дава отговор, че Буда взима важно участие в подготовката за слизането на Христос. И кои ако не най-издиганите представители на човечеството биха свършили тази отговорна задача – да подготвят тяло за идването на Господа.

Според езотеричната наука има 9 йерархии същества над нас:

Серафими
Херувими
Престоли
Господства
Сили
Власти (Елохими)
Архаи (Начала)
Архангели
Ангели
——
Хора

Над нас най-близко са ангелите, следват архангели и т.н.

Христос не е от никоя от тези йерархии, а е от Светата троица, която е най-отгоре и се състои от Бог Отец, Христос и Светия Дух.

За бъдещия Буда Майтрея, който ще се издигне до степен Буда след няколко хиляди години (сега все още е Бодхисатва и се преражда на всеки 100 години, за да помага на човечеството да еволюира) Рудолф Щайнер казва, че ще постигне просветление като образно казано пее песни за Христос. И има ли как толкова високо издигнато същество да направи друго, щом в Исус на земята се е спусанло такова същество – самия Господ. Но не Господ подобен на Йехода или на други богове, понеже в миналото често висши същества са наричани богове, бивайки някоя от по-горните йерархии. За пример еврейският бог Йехова е Елохим, който има за задача отгоре да превежда и да се грижи за евреите, за да могат да създадат физическото тяло, което да е подходящо за идването на Христос.

В Евангелието се казва: “Ще бъда с вас през всичките дни до свършека на света.” значи Христос е тук с нас и работи за нашето повдигане, в тази задача му съдействат всички същества, защото „Даде ми се всяка власт на небето и на земята“.

Драги приятели, това разглеждане имаше за цел да се опита да опише някои връзки, да видим Буда в светлината на Христос. Да видим как духовния свят не е парцелиран, а общ и трябва да се издигнем над много предразсъдъци, за да обхванем общото и да се опитаме да свържем процеси. Такива картини разкриват единството на Духовния свят, неговата разумност и целесъобразност.

 

 

 

Калоян Гичев, април 2016 г., София.