fbpx

Постът теория и практика – кръгла маса

Постът теория и практика - кръгла маса

Постът теория и практика – кръгла маса

Целодневен семинар-дискусия за абсолютен (сух) и класически (воден) пост – мощни методи за физическо и полево пречистване, самолечение и себеусъвършенстване.

ТЕМИ:
1. Споделени лични опитности и преживявания.
2. Въведение – общи понятия за поста
3. Същност на поста – процеси и ефекти при воден и сух пост.
4. Предварителна подготовка за пост.
5. Как да си направим индивидуални програми за прочистване и самолечение? Фракционен пост и каскадни схеми.
6. Кога и къде да постим? Влияние на биоритмите и на заобикалящата среда.
7. Здравословно отслабване и напълняване чрез пост. Постът – съществен фактор за дълготраен резултат.
8. Допълнителни методи и техники за по-висока ефективност на поста.
9. Приключване на поста – отпостване захранване .

 

Лектори:
Яна Петкова
Атанас Дюлгеров
Георги Костов

Георги Костов има 3 годишен опит със сухия пост и с над 200 дни практика.

Водещ:
Калоян Гичев

 

ДАТА И МЯСТО:

5 юни 2016 г., неделя, от 10 до 18 часа
София, ул. Лерин 64, център Идея Вита
idea-vita.com

 

За допълнителна информация:

Здрав живот
088 60 10 106 – Калоян Гичев
mail@zdravjivot.org