fbpx

За ранното интелектуализиране на децата

За ранното интелектуализиране на децата

Аудио прочит на “За ранното интелектуализиране на децата” може да намерите под текста.

За да станем добре изградени хора следва да сме развили няколко неща. Първото е физическото тяло. От гледна точка на пораснали деца това изглежда като нещо естествено, но ни е отнело много време и усилия. Не е било лесно да се научим да ядем, да ходим, да разграничаваме сетивата си и т.н.

Второто нещо е развитието на душевността. Тук следва да имаме усещане за това как външния свят, който познаваме с физическото си тяло, ни влияе. Дали харесваме някой цвят, някое растение, местност, вкус, аромат и т.н. е над прякото познание от сетивата. Тук ние вече имаме отношение и привличане към едно и отдалечаване от друго. Доброто оформяне на душевно-чувствения свят е нещо много съществено.

Третото нещо е да развием мисленето. То е когато след като сме се докоснали със сетивата даден предмет, имаме усещане, следва да формираме мисъл и да извлечем принципи, които вече са отвъд чувствените усещания и не са наши, а принадлежат на естеството на самия предмет. По този начин се докосваме до законите в природата.

Освен тези три свята – физически, чувствено-душевен и мисловно-духовен следва да развием и още един, който само ще споменем – това е азовото съзнание.Така при развитието на тези компоненти в една възраст, след порастването, ще имаме пълноценни хора.

В днешната епоха, поради характера си, има няколко опасности това да не се случи правомерно. Така се получава, че на първите два компонента – физическо тяло и душевност не се отделя необходимото внимание, а често балансът е нарушен и се набляга повече на интелектуализирането. Родителите обикновено са доволни, когато детето е умно, може да чете, пише, знае и разпознава. Но често такива способности в ранна възраст са развити за сметка на доброто овладяване на физическото тяло и на чувствения живот.

Нужна е голяма сила на майката, която откаже да включва детето си в общественото състезание за по-умни деца.

До какво довежда ранното интелектуализиране? До това, че в една по-зряла възраст индивидът няма да е развил добре физическото си тяло и то няма да бъде толкова хармонично и здраво. Заедно с това, поради пренебрегването на овладяването на душевно-чувственото тяло, бихме имали не добре развит човек, склонен към разстройства на нервната система, морала и мотивацията. Когато даден живот не бъде подкрепян от доброта в сърцето и топла душевност, а бъде подчинен изцяло на умствения живот опасността за достигане на цинизъм в мисленето и в светогледа е голяма.

За да имаме добре развит човек следва да са налице: хармонично развито и добре овладяно физическо тяло; богат и балансиран душевно-чувствен живот; добре развит, проникващ и жив мисловен свят. Така именно здравото тяло ще е основа, душевния живот ще дава сили и топлота към умствения живот, който ще се разгръща като изгряващо Слънце. И на основата на тези три процесъаще имаме възможност за правилно изграждане на азовото съзнание.

Правомерното изграждане на човешката организация има своите етапи. В различните периоди има подходящи условия за развитие на една или друга способност. Така както прохождането има определен период, израстването на зъбите, половото съзряване и т.н.; така и изграждането на физическото, чувствено-душевното и мисловно тяло имат периоди, в които се развиват.

Добре е да знаем тези периоди, за да се съобразяваме с тях било като родители, учители, приятели, роднини или просто хора, общуващи с израстващите човеци.

Съвсем близко до естествена мисъл е, че първият период би следвал да бъде с акцент върху изграждането на физическото тяло, след това върху душевността и накрая върху ума. Разбира се, един период никога не е само едностранен. Но ако пренебрегнем важното в даден период и наблегнем на друго, тогава ще получим отклонения.

И така периодите условно са:

  • 0-7 години или до смяната на зъбите – развитие на физическото тяло;
  • 7-14 или до половото съзряване – развитие на душевния живот;
  • 14-21 – развитие на умствените способности.

Тук, за да разберем и проникнем напълно в нещата следва да имаме богат и хармоничен душевен живот и добре устроен умствен живот с цялата светла разумност. Така бихме избегнали изопачения и едностранчивост.

В този ред на мисли съвременните разбирания за възпитание и образование са се отдалечили от необходимостите на естественото развитие. Ние трябва да осъзнаем това и постепенно като човечество да се погрижим, за това да се развиваме по-хармонично.

Поздрави на всички майки и бащи, учители и възпитатели, които се стремят да възпитават новите хора по-балансирано. Имаме нужда от цялостни човеци.

Въпросът с преждевременното интелектуализиране не е само в недоразвитието на душевния живот, а и на качеството на умствения процес, понеже той остава без подхранването на добрата сърдечност. Така не можем да получим и онова мислене, което ни е необходимо, а то бива заместено с мъртво абстрактно мислене, което работи с празни понятия и няма силата да издига.

Здраво тяло, хармонични чувства, светла мисъл!

 

Калоян Гичев, 1 юни 2016 г., София.