fbpx

Човекът в първите еони на еволюцията си – ДНН-епизод 3

Епизод 3 от новата поредица, въвеждаща в духовната наука антропософия. Темата в тази част е общо разглеждане на първите три приключили еони от общочовешката еволюция и текущия четвърти еон.

Акцентът е върху 4-членното устройство на човешкото същество, включващо физическо тяло, етерно тяло, астрално тяло и Аз/душа. Посочват се разликите на човека с минералното, растителното и животинското царство.

 

Източник: www.otizvora.com/2016/04/7657