fbpx

21 упражнения от Учителя Петър Дънов

21 упражнения от Учителя Петър Дънов – част от филма “Упражнения за Духа и тялото”.

“Сега на всички ви е необходимо физическо развитие. Душата не може да се прояви в едно хилаво тяло.

Всяко движение е проява на енергия, която е резултат на външна или вътрешна причина. Чрез движенията си човек приема или предава част от своята енергия.

Всички движения, които са в съгласие със законите на природата са на място. Те могат да лекуват човека. И тъй, мисълта се отразява върху движенията, а движенията върху съзнанието.”

Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов)