fbpx

Тайната за децата на Христос

Тайната за децата на Христос

Съвременното човечество върви по своя еволюционен път. Всичко се променя, всяка епоха има своите задачи и ключове. Централно събитие в човешката история е идването на Христос на Земята. От кръщенето в река Йордан до Голгота – Христос (Словото от Светата Троица) е тясно свързан с тялото на Исус. Така Богът стана плът и живя между нас. Не за да прави чудеса, да става велик маг, цар или друго, а за да стане брат на най-малките и да даде импулс за промяна на пътя на човечеството от инволюция към еволюция. Мистерията на Голгота е събитие, което трябва да разберем, а все повече не разбираме.

В невежеството си стигаме до там, че да търсим някаква тайна, като примерно деца на Исус, които били граала или създавали тайни църкви и какви ли още не фантазии. Няма за какво да търсим кръвно-родствени тайни, Христос не идва за това. До идването му – кръвното родство е фактор, но с идването си той променя хода на човечеството. Любовта вече не се крепи на кръвно-родовото. Тя е свободна! В Евангелието четем: “Моя майка и Мои братя са тези, които слушат Божието слово и го изпълняват.”

От идването на Христос, кръвно-родовото не е водещо, а става нещо атавистично. Ние все повече трябва да се свързваме с човека от среща, над симпатиите и антипатиите определящи се от кръвни връзки. Да се докосваме до душата, а не до тялото.

Посоката на търсене и намиране на някакви тайни кръвни родства, деца на Исус и т.н. вероятно е породена от липса на сила за истинско издигане на мисленето и невъзможност за оживяването му извън абстракции и спекулации.

Да, мистерията на Голгота е най-важното събитие в еволюцията на човечеството и без да разкриваме и разбираме случилото се трудно може да вървим напред. В Евангелието още четем: “Който не е с Мене, той е против Мене; и който не събира с Мене, разпилява.”

Божествения свят, със всичките си същества се грижи за нашата еволюция и ни изпраща пратеници, които да светят в мрака. Двама такива са Учителя Беинса Дуно и Рудолф Щайнер, които ни учат и показват смисъла на християнството. И двамата са категорични – религията (ако може да използваме този термин в най-добрия смисъл) на бъдещето ще бъде езотеричното Християнство.

Трябва да търсим Христос в нас, а не в някакви тайни деца, които и до днес имали наследници и подобни фантазии. Христос втори път няма да дойде в плът на Земята, а ще се роди и прояви във всеки човек.

Учителя Беинса Дуно казва, че и сега Христос работи, дори по-усилено от всякога. Да си пожелаем да бъдем добри работници, не по-форма, а по дух!

Христовият дух да заживее в нашите сърца!

 

Препоръчителни статии, в този контекст:

 

Калоян Гичев, 22 юли 2016 г., София.