fbpx

Размисли за млякото и млечните продукти след 11 години веганство

Размисли за млякото и млечните продукти след 11 години веганство

Моля да започна с това, че всъщност не става въпрос точно веганство, защото “веган” е дума със значение, надхвърляща начина на хранене. Веганството засяга и други аспекти на живота освен избора на храна. За това е по-точно да кажа растително хранене плюс пчелен мед, восък и пчелен прашец.

Описах “Моята история с млякото съвсем накратко” преди 3 години. От тогава позицията ми се е развила още. Благодаря за възможността да споделя някои мисли:

  • Мисля, че изборът за хранене само с храна от растителен произход, не е за всеки. Може да има хора, за които такъв режим да е подходящ за малко (минимумът е религиозните пости, които са над половината време от годината), за други за повече, за трети за цял живот. За разлика от това, смятам вегетарианството за достъпно за почти всички, които имат желание.
  • Храненето с млечни продукти може много да се подобри, предвид изопачаването на добрите традиционни практики. Препоръчвам ви да изгледате: “Основни правила на здравословното хранене – Валентин Грандев”.
  • Храненето с индустриално и комерсиално произведени млечни продукти е значително по-различно от храненето с качествени млечни продукти, произведени без съвременната технологична, физична, химична и биологична преработка. Заедно с това достъпността на млечните продукти и методите за консервиране и съхранение водят до още нежелани аспекти при употребата им. В този ред на мисли хората и организациите, които се грижат за производството и снабдяването с млечни продукти имат отговорността да подобряват процесите и да повишават качеството. Благодарен съм за всяка приложена подобряваща практика.
  • Разумното хранене само с растителни продукти е в тон с предизвикателствата на новото време в екологичен, здравословен, морален и духовен аспект.
  • Хранене само с растителна храна, поставено на основите на екстремизъм и фанатизъм е практика с отрицателни резултати.
  • Вярвам, че в бъдеще еволюцията ще ни отведе до растителното хранене. До тогава има път, който да извървим в разбиранията и практиките си.

 

Калоян Гичев, 22 юни 2016 г., София.