fbpx

Суеверията и духовното израстване

Суеверията и духовното израстване

Искам да ви кажа нещо: Ако се наметна с мантия на магьосник и изискам от хората най-абсурдни неща, които да упражняват – например да се качат посред нощ в планината и да направят някаква щуротия, – повярвайте ми, те ще го направят! Тогава всички ще ме последват!

Но чрез дългогодишни усилия най-сетне да се надвие една-единствена слабост на характера, една-единствена лоша привичка – това е толкова безинтересно, нали?

Хората не вярват, че една-единствена промяна в тяхното същество – да речем, суетен човек да си признае своята суетност и се засрами от нея, – издига духовно много повече от слушане на стотици лекции и научаване наизуст на всички цикли; че това означава много повече от изнасяне на лекции.

 

Рудолф Щайнер: 21.06.1922, Събрани съчинения 302 .