fbpx

Духовната наука – 5: Физическото тяло и нетленните тела у човека

Последният подкаст от поредицата за произхода на човека беше голямо предизвикателство. В този епизод се разглеждат отношенията между физическото и нетленните тела. Как може, да речем, да се изобрази етерно или астрално тяло? Ами как да представим графично Аза на човека? Те нямат сетивна форма, така че се налага да изберем символично или схематично онагледяване. Надявам се, че съм се справил на задоволително или поне прилично ниво.

 

Всички епизоди на поредицата:

  1. Произход на човека според светската наука – ДНН-епизод 1
  2. Произход на човека според креационизма – ДНН-епизод 2
  3. Човекът в първите еони на еволюцията си – ДНН-епизод 3
  4. Духовната наука – 4: Лемурийци, атланти и съвременният човек
  5. Духовната наука – 5: Физическото тяло и нетленните тела у човека

 

Източник: www.otizvora.com/2016/09/8262